En dommer af verden
ObelCup2000.jpg
Ungdomsfodbolden i AB har nydt godt af de midler, som Ungdomsvennerne har indsamlet, samt de mange timers arbejde som mange frivillige har lagt i diverse ungdomsstævner. Foto: Privat.
-

Byretsdommer foreslog, at parterne fandt hinanden i en ulykkelig sag om midler til ungdomsfodbolden i AB

Dommere fremstilles ofte som verdensfjerne. Det sker i litteraturen og på film. Under alle omstændigheder lever dommer Henrik Munkholm ikke op til fordommene.
I byretten i Glostrup havde ”Akademisk Boldklubs Ungdomsvenner – Fodbold” (ABUF) sagsøgt ”Akademisk Boldklubs Ungdomsvenner Støttefond” (Fonden). Som navnene antyder, er de nært beslægtede.
Efter vidneudsagn og inden advokaternes procedure sagde Henrik Munkholm: – Når advokaterne har procederet, skal jeg træffe en afgørelse. Jeg skal finde en vinder, og det betyder, at den anden part taber. Nu er det sådan, at jeg har en søn, der spiller fodbold HVB Roskildes ungdomsafdeling. Jeg ved, hvor meget frivilligt arbejde der lægges i at samle midler, så det kan komme ungdomsholdene til gode. Det ser jeg også i denne sag. Nu tager vi 45 minutters spisepause, måske parterne lige kan tale sammen og finde ud af, om sagen kan løses ved forlig.

Baglandet
Parterne talte sammen, men ABUFs formand Uwe Troldborg fortalte, at han blev nødt til at vende tilbage sit bagland, inden et forlig kunne indgås. Derfor procederede sagsøgers advokat Kirstine Brouer Seedorff og sagsøgtes advokat Ørn Johnny Bergmann efter spisepausen. Retsmødet blev hævet og udsat.
ABUFs advokat lagde vægt på, at Fonden ingen gyldighed har, fordi den blev stiftet på en ekstraordinær generalforsamling i foreningens daværende bestyrelse. Man mener, at den ekstraordinære generalforsamling ikke var lovlig indvarslet, og de kun tre fremmødte medlemmer – som alle var bestyrelsesmedlemmer i ABUF – ikke var beslutningsdygtig.
Fonden mente, at ABUF via den ekstraordinære generalforsamling var i sin gode ret til at stifte Fonden og overføre 600.000 kroner fra ABUFs kasse.

Vidneudsagn
Umiddelbart kunne det se ud som om, at Fonden havde lænset ABUFs kasse. Men vidneudsagnene tilkendegav utvetydigt, at Fonden netop blev stiftet for at undgå, at ABUFs formue blev brugt på noget, som intet havde at gøre med ungdomsfodbolden i AB. De overførte midler er intakte i Fonden den dag i dag.
Fondens stiftere berettede i retten om ansøgninger fra ABs fodboldafdeling om tilskud til en fodboldtur til England med efterfølgende pubbesøg, eller om investeringer i travheste, ligesom man fra fodboldafdelingen anbefalede, at ABUF brugte op imod 300.000 kr. på markedsføring, så man kunne få flere forældre til at bakke op om ABUF. Den daværende bestyrelse, der allerede havde store problemer med at skaffe frivillige nok til arbejdet, følte sig presset til at stifte Fonden for at undgå, at pengene efterhånden løb ud af kassen til aktiviteter, som lå langt fra ABUFs oprindelige grundlag.
– AB havde på dette tidspunkt store økonomiske problemer. Hvordan kunne vi sikre pengene, så vi ikke risikerede at penge endte i ABs konkursbo eller blev brugt til noget, der ikke levede op til vores vedtægter? Samtidig følte vi, at de mange forældre der stod i boderne på stadion 15-16 gange om året blev udsat for en nedværdigende behandling af ABs fodboldafdeling. Var dette takken for alle de timer, de havde lagt til gavn for ABs ungdomsfodbold, siger Jens Hvalkof, mangeårig formand for ABUF og medstifter af Fonden.Fonden har ikke behandlet ansøgninger fra ABs ungdomsafdeling siden stiftelsen i 2013. AB har på den anden side ikke villet søge, fordi man så på denne måde ville legalisere Fonden.
Under pausen fremkom Fonden med et forslag til forlig: 1) ABUF får en repræsentant i Fondens bestyrelse. 2) Successivt udskiftes Fondens bestyrelsesmedlemmer med repræsentanter for ABUF.
Det lyder umiddelbart som en fornuftig løsning på en ulykkelig sag. ABUFs bestyrelse havde efter redaktionens deadline møde, hvor man drøftede Fondens tilbud: – Jeg håber meget, at vi finder hinanden og indgår forlig. Det vil være det bedste for alle parter, siger ABUFs formand Uwe Troldborg.

Fakta
ABs fodboldafdeling har altid haft en repræsentant i ABUF, selv om AB ikke er medlem af ABUF.
I 2012 blev samarbejdsklimaet mellem fodboldafdeling og ABUF så dårligt, at AB trak sin repræsentant fra bestyrelsen uden at indsætte en suppleant.
På en ekstraordinær generalforsamling i 2013 stiftede tre bestyrelsesmedlemmer Fonden, der fik overført 600.000 kroner.
Fonden er registreret både hos SKAT og Erhvervsstyrelsen.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top