En naturperle undervejs
Værebro-Sø-05-06-17.jpg
Hvor er vandet henne? Værebro Sø er tømt og slammet ligger tykt tilbage. Foto: Kaj Bonne.
Nordvand udvider og renser Værebro Sø for at sikre, at regnvandet kan ledes væk

Nordvand udvider og renser Værebro Sø for at sikre, at regnvandet kan ledes væk

Omkring 1. april er det meningen, at rensningen og udvidelsen af Værebro Sø er færdig. Og så skulle der af anstrengelserne meget gerne fremkomme den naturperle, som blev lovet i forbindelse med indvielsen af Loopet i Værebro Park sidste år.

Området virkede tidligere både skummelt og uvelkomment. Rensningen og udvidelsen af søen skyldes dog ikke viljen til at lysne området, men derimod det faktum, at Værebro Sø – eller Værebro Bassin, som det også kaldes – skal være bedre i stand til at fortsat at lede regnvand fra tag- og overfladearealer til søen.

Nordvand står for projektet, der endvidere skal sikre en bedre rensning af vandet, inden det ledes videre ud til Fedtmosen og Tibberup Å, der løber ud i Roskilde Fjord.
I mange år har slam lagret sig på bunden af søen. Det bliver fjernet nu, så søens evne til at opsamle og forsinke regnvandet genetableres. Samtidig øger rensningen livsbetingelserne for fisk og padder.

I forbindelse med klimasikringen af søen gøres der plads til, at endnu mere regnvand fra Værebrovej kan ledes væk. Endvidere etableres nogle små lavninger, som kan bruges til hyggeformål, når der er sol, og som kan rumme vand, når det regner kraftigt. Der bliver også opført en lille træbro i søens nordlige del, som skal bruges til blandt andet prøvetagning.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top