Frygter Tordenskjolds soldater
Byrådsmedlem fra Dansk Folkeparti tror ikke på ideen om borgerbudgetter

I sidste uge anbefalede et rådgivende §17 stk. 4-udvalg til Gladsaxe Kommunes Miljøudvalg blandt andet borgerbudget i forbindelse med etableringen af det grønne område på Kong Hans Allé.
Dansk Folkeparti har ikke sæde i Miljøudvalget, men til gengæld er partiets byrådsmedlem Klaus Kjær med i det rådgivende udvalg. Han valgte derfor at sende sin mindretalsudtalelse til Miljøudvalget, fordi han stemte imod udvalgets anbefaling om at indføre borgerbudget på forsøgsbasis.
– Borgerbudget går ud på, at man har en pose penge, hvorefter man spørger borgerne: Hvordan kunne I tænke jer at bruge dem? Jeg har intet imod direkte nærdemokrati eller folkeafstemninger. Men i andre kommuner har der været negative erfaringer med borgerbudget, siger Klaus Kjær, der har henvist til en artikel i ”Danske Kommuner” om de aktuelle erfaringer.
Blandt problemerne nævner Klaus Kjær bl.a. overskridelse af budgetrammen og ansvarsplacering efter projektets gennemførelse: Hvem skal vedligeholde området og føre opsyn?
– Når vi beder borgerne om at søge medindflydelse, så ender det med, at den almindelige borger kommer i klemme. Til gengæld er interessegrupper og græsrodsbevægelser klar. Det ender med Tordenskolds soldater, hvor den gruppe, der kan samle flest stemmer løber med hele: The winner takes it all.
Miljøudvalget valgte i torsdags at følge indstillingen fra det rådgivende udvalg, så borgerbudgetforsøget med 125.000 kroner til etablering af aktiviteter på det grønne område på Kong Hans Allé sættes i gang.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top