- Gladsaxebladet - https://www.gladsaxebladet.dk -

Lærerne er vigtigst for læringsmiljøet

Frank Holmgrün skrev i sidste uge i forbindelse med de kommende sammenlægninger af klasser på Grønnemose Skole om sine bekymringer i forhold til ambitionerne om projekt Fremtidens Skole. Gladsaxe Kommunes ambitioner for ”Fremtidens Skole” er fortsat høje og uændrede, og jeg tænker ikke, at de klassesammenlægninger, som skoleledelsen har fundet nødvendige, kommer på tværs af de ambitioner.
Der er ingen evidens for, at klassestørrelser i den størrelsesorden, der er tale om på disse årgange, har en negativ virkning på læringsmiljøet for Grønnemose Skoles børn. Det, som man ved har indflydelse på elevernes udbytte af undervisningen, er: Lærernes undervisningskompetence, deres måde at samarbejde på og give hinanden feedback, at de giver eleverne feedback, deres kompetencer i klasserumsledelse, elevernes kendskab til læringsmål samt skoleledelsens kompetencer. Grønnemose Skole har de seneste år selv valgt at have ret lave klassekvotienter på de årgange, der nu lægges sammen.
Derfor har de oparbejdet et underskud, som har gjort, at der var færre penge til de øvrige aktiviteter, som skolen gerne vil tilbyde eleverne. Skolens ledelse vurderer hvert år i samarbejde med skolebestyrelsen, hvordan man vil anvende pengene i skolens budget, og det er i den forbindelse, at skolen nu har valgt at prioritere anderledes og sammenlægge klasserne.
Gladsaxe Kommune bruger mange penge på folkeskoler set i forhold til mange andre kommuner og der er ikke sket en besparelse på Grønnemose Skoles samlede økonomi.

Michael Mariendal
Skolechef
Gladsaxe Kommune