Langtidsledige kommer i job
-

Lone Yalcinkaya (V) påstår, at de 10 bedste kommuner har et fald på 45,3 procent i antallet af kontanthjælpsmodtagere i 2016, mens Gladsaxe kun har et fald på 7,9 procent. De tal, Lone refererer til, er i de pågældende kommuner stærkt påvirket af, at en stor mængde kontanthjælpsmodtagere i juli 2016 overgik til den lavere integrationsydelse. Dette var en følge af indførelsen af kravet om, at en borger skal have opholdt sig i landet mindst syv ud af de sidste otte år for at oppebære kontanthjælp. I Gladsaxe der i mod, var det heldigvis ikke nær så mange kontanthjælpsmodtagere, der overgik til integrationsydelse. Ved en sådan overgang vil skiftet fra kontanthjælp til integrationsydelse fremstå som en stor afgang fra kontanthjælp – dog ikke til selvforsørgelse, men til anden og lavere ydelse. Denne forklaring har Lone allerede fået i Byrådets Beskæftigelsesudvalg.
I Gladsaxe ligger andelen af langvarige modtagere af offentlig forsørgelse på niveau med de kommuner, der ligner os. Hverken værre eller bedre. Men ser vi på andelen af langtidsledige, der er i et aktivt virksomhedsrettet tilbud, ligger Gladsaxe i top fem blandt sammenlignelige kommuner. Men trods denne flotte indsats er Jobcenteret stadig i fuld gang med at afprøve nye idéer for at optimere. For eksempel har Jobcenteret netop fået bevilget godt to mio. kr. fra Beskæftigelsesministeriet til et spændende projekt med virksomhedspraktik, som skal understøtte, at udsatte borgere får et virksomhedsforløb med et mål om ordinært arbejde.

Flemming Holst (Ø)
Formand for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top