- Gladsaxebladet - https://www.gladsaxebladet.dk -

Lukkede facader giver livløse byer

Lukkede facader giver livløse byer
Adskillige undersøgelser har vist, at der er 7 gange mere byliv foran åbne facader end foran lukkede.
Derfor er det rimeligt at kræve, at butiksruder ikke tildækkes, hvis man ønsker et rigere byliv.
Frederik Juul efterlyser rentable dagligvarebutikker, der kun har folie på 1/3 af ruderne. Han behøver ikke at gå længere end 500 m ned af Søborg Hovedgade for at finde dem, f.eks. Irma. Så det kan sagtens lade sig gøre.
Hvis den, der har indrettet Meny, havde allieret sig med én, der har forstand på indretning af byrum, f.eks. en landskabsarkitekt, kunne man sikkert havde fundet en løsning, der tilgodeså både forretningens behov samt tog hensyn til et aktivt byliv.
Jeg vil ikke forsvare alle de politiske beslutninger, der er truffet, i forbindelse med Søborg Hovedgade, da flere af dem, efter min mening, er dårlige. Som Leif Carlsen også skriver er bl.a. de smalle fortove visse steder, også dårlige for et aktivt byliv.
Frederik Juuls kommentarer om Fakta, der er blevet til en genbrugsbutik, er vel også lidt forhastede.
Genbrugsbutikker bidrager også til byliv, men jeg er dog enig i, at placeringen er uheldig. Men selve nedlæggelsen af Fakta kan vel lige så godt skyldes, at der lå hele 3 Fakta-butikker inden for en afstand af ca. 1,5 km og 5 dagligvarebutikker inden for en afstand af 800 m.
Mit budskab er derfor stadig, at hvis man ønsker et aktivt byliv på Søborg Hovedgade, er der ingen god begrundelse for, at give dispensation til at lukke butiksruder til.


Marit Kristiansen
2860 Søborg