- Gladsaxebladet - https://www.gladsaxebladet.dk -

Medindflydelse koster tid men borgere får lov til at bruge pengene

Med borgerbudgetter er borgerne selv med til at bestemme, hvad pengene skal bruges til som i f.eks. det grønne område på Kong Hans Allé

Man kunne sikkert sætte et klogt hoved til at udtænke et forslag. Eller man kunne nedsætte et ekspertudvalg til at træffe beslutningerne hen over borgernes hoveder. Det kunne sikkert foregå både hurtigt og smertefrit, uden at nogen opdagede det.
Gladsaxe Byråd søger imidlertid en anden vej gennem den såkaldte borgerbudgetmetode. Det gør man i det aktuelle tilfælde med klimatilpasningen af Buddinge – heraf det grønne område på Kong Hans Allé. Et rådgivende udvalg for byliv og klimatilpasning for Buddinge – §17, stk. 4 udvalg – blev nedsat i efteråret 2015 med tre byrådsmedlemmer, udvalgsformand Trine Henriksen (Ø), Jakob Skovgaard Koed (A) og Klaus Kjær (O) samt seks lokale interessenter.

Bylivet skal løftes
Der har været et klart politisk ønske om, at det rådgivende udvalgs oplæg skal bruges som løftestang for udviklingen af bylivet i Buddinge.
Til Gladsaxe Kommunes Miljøudvalgs møde på torsdag er det rådgivende udvalg så fremkommet med sine anbefalinger. Blandt andet har udvalget diskuteret borgerbudgetmetoden: – Det har vi gjort for at skabe et større engagement blandt de borgere, som normalt ikke deltager i de politiske processer, siger Trine Henriksen.
Det betyder, at Miljøudvalget skal tage stilling til, om der skal anvendes 125.000 kroner til borgerbudgetmidler ud fra en række fastsatte kriterier til det grønne område på Kong Hans Allé. Borgerne får altså en direkte indflydelse på, hvad pengene skal gå til.
– Det tager noget tid, men sådan er det, hvis borgerne skal have medindflydelse. Forhåbentlig kan projektet realiseres til næste forår. Men det er vigtigt, at borgerne så hurtigt som muligt kan se, at der trods sker noget, siger Trine Henriksen.

Ny beplantning
Allerede i løbet af dette forår vil der ske ændringer i beplantningen. Frem mod sommeren vil der blive skabt rammer for anvendelse af området. Noget af det som det rådgivende udvalg forestiller sig er midlertidige tiltag som f.eks. opsættelse af bænke, etablering af bålplads, legeplads og andre aktivitetsmuligheder.
Borgerbudgetforløbet sættes i gang i løbet af det tidlige efterår, hvor ideer og forslag skal indkomme: – I forløbet kan borgere og for eksempel de nærliggende daginstitutioner bidrage med deres ideer i workshops. Her vil de blive bistået fagligt af både forvaltningen og konsulenter, fortæller Trine Henriksen.
Borgerbudgetprojekterne skal herefter vurderes, og det skal findes frem til de vindende projekter i løbet af vinteren. Realiseringen af projekterne på Kong Hans Allé sker i løbet af foråret 2018. Og i løbet af sommeren vurderes forløbet og borgerbudgetmetoden.
Hvis borgerbudgetmetoden viser sig anvendelig, så kan man sagtens forestiller sig nye projekter i Gladsaxe Kommune, hvor borgerne direkte bestemmer, hvad pengene skal bruges på i deres nærområde.