Musikken får sit spillested
Spillested-03-05-17.jpg
Milo Duckert Aurvig, Andrea Kristensen og Katrine Skov (th.) ser alle frem til Gladsaxes nye spillested i bygningen på Telefonvej 8F. Foto: Kaj Bonne.
-

Om halvandet år står Gladsaxes nye spillested for især unge klar

Det såkaldte Spillestedsudvalg har fuldendt sit arbejde. I dag præsenteres udvalgets anbefalinger på Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets (KFIU) møde. Går alt som planlagt, kan Gladsaxe tage et helt nyt spillested i brug i august næste år.
Arbejdet med at etablere et nyt spillested begyndte for tre og et halvt år siden. Byrådet vedtog at bevilge midler til et spillested for ”fortrinsvis unge”. Igennem hele processen har det været et ønske, at spillestedet skal kunne huse alle aldersgrupper. Selv om sigtekornet er særligt rettet mod de unge, blev der i sammensætningen af udvalget også tænkt på, at andre aldersgrupper samt ikke-musiske aktiviteter kunne anvende spillestedet.
– Musikformen har været underordnet. Det væsentligste er, at det skal være musik, som man brænder for. Spillestedet skal godt nok styres af unge, men ældre borgere skal også kunne dyrke deres musik her. Vi håber, at man vil hjælpe hinanden på kryds og tværs af alder. Det har på intet tidspunkt været vores hensigt at lukke nogen ude. Men fra start kendte vi retningen, den var jo bestemt af byrådet, siger Katrine Skov (A), der både er formand for Spillestedsudvalget og for KFIU.
Ud over Katrine Skov har også byrådspolitikerne Kristian Niebuhr (O) og Serdal Benli (F) siddet i udvalget. Fra interessegrupperne blev udpeget blandt andre Ole Kjær, formand for Gladsaxe Jazzforening, Andrea Kristensen, Music Taskforce under Kosmodrom, og Milo Duckert Aurvig, talentelev fra Gladsaxe Musik- og Billedskole.

Politisk proces
For 19-årige Andrea Kristensen fra 3.g på Gladsaxe Gymnasium og for 17-årige Milo Duckert Aurvig fra 2.g på Aurehøj Gymnasium har det været spændende at opleve den politiske proces indefra: – Politikerne og de andre udvalgsmedlemmer har taget godt imod os. Vi har ikke haft svært ved at komme til orde, og vi er blevet hørt. Selv om vi er unge, så ved vi godt, at fundamentet er frivillig arbejdskraft. Via de arrangementer, som vi enten står for eller blot deltager i, kender vi til betydningen af de sociale medier. Det er fedt, at man kan tage nogle elementer fra facebook og skabe opmærksomhed den vej igennem.
Udvalgsarbejdet har taget over et år, og det har været med til at forme de unge:
– Det har været en dynamisk proces, men hele tiden har den været præget af dialog. Udefra set er det bare et spillested, men det har været et både spændende og stort arbejde, hvor vi blot har været en del af det, siger Milo Duckert Aurvig.
– For spillestedet gælder det om, at alle brugere har en fællesskabsfølelse og bliver holdt til ilden, siger Andrea Kristensen.

Anbefalingerne
I dag præsenteres Spillestedsudvalgets anbefalinger. Flertallet anbefaler blandt andet:
a) at spillestedet placeres i Den Rå Hal i hjørnet mod sydvest for at undgå nabogener og for at kunne etablere et attraktivt udeområde.
b) at spillestedet involverer brugere på alle planer.
c) at der hurtigt ansættes en ledelse af spillestedet. Det er et krav til den kommende ledelse, at unge er et fokuspunkt og involveres i udvikling og drift af spillestedet, ligesom andre brugergrupper også skal inddrages.
d) initiativerne til en opbygning af engagement og ejerskab til et stærkt musikmiljø blandt unge i Gladsaxe fortsættes.
e) der afsættes midler til en professionel musikaktivitet i henhold til Statens honorarstøtte-ordning. Der afsættes yderligere midler til også at kunne booke større og mere kendte navne


FAKTA
Byrådet vedtog i oktober 2014 at bevilge midler til et spillested for fortrinsvis unge. I december samme år besluttede byrådet, at købe hele bygningen på Telefonvej 8F til et spillested i en del af bygningen. I juni 2015 blev der nedsat et §17, stk. 4-udvalg – det såkaldte Spillestedsudvalg med tre byrådsmedlemmer og otte medlemmer udpeget på baggrund af deres kompetencer inden for musik. Spillestedsudvalget har holdt otte møder, det seneste i december 2016.

Kommunen kan selv løfte opgaven

Medlem af spillestedsudvalget, Ole Kjær, er kommet med en mindretalsudtalelse

I sin egenskab af formand for Gladsaxe Jazzklub er Ole Kjær et kendt ansigt i kommunen. Derfor var det naturligt, at Gladsaxe Byråd i 2015 anmodede ham om at indtræde i Spillestedsudvalget.
– Jeg er ikke gået blindt ind i arbejdet. Jeg kendte præmisserne på forhånd med politikernes besluttede kommissorium for udvalgsarbejdet. Der er blevet bidraget loyalt med den erfaring, jeg har opsamlet gennem efterhånden en del år i musikmiljøet. Jeg har ikke deltaget i udvalgsarbejdet som repræsentant for Gladsaxe Jazzklub, men har derimod bidraget med viden og pointer ud fra mit kendskab til organisation, ledelse, markedsføring, netværksdannelse og ikke mindst som koncertarrangør, siger Ole Kjær, der nu har valgt at stile en mindretalsudtalelse til Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget.
Ole Kjær anbefaler, at spillestedet kommer til at indgå i den kommunale organisation: – En selvejende institution vil i princippet ikke have nogle forpligtelser i forhold til kommunens politikområder – f.eks. unge- og kulturpolitikken. Den selvejende institution vil selv kunne bestemme, hvem der skal inviteres inden for og i hvilket omfang. Kommunens musiske foreninger vil derfor nemt kunne komme i klemme.
– Gennem mit flerårige samarbejde med flere af kommunens kulturinstitutioner ved jeg af erfaring, at der findes mange dedikerede ledere og medarbejdere, som utvivlsomt vil kunne løfte opgaven med at skabe et profilleret og populært spillested for unge. Og for andre musiske foreninger. Jeg deler derfor ikke den opfattelse, at en selvejende institution vil kunne løse opgaven bedst af alle. Jeg synes, det er ærgerligt, at man har fastholdt, at spillestedet skal være fortrinsvis for unge. Spillestedet burde have været tænkt mere helhedsorienteret, så det også kunne fungere som et professionelt spillested for midaldrende og fuldmodne borgere. Men sådan er den politiske virkelighed.
Ole Kjær peger også på, at spillestedet bør sikre en ligeværdig adgang for musiske foreninger til spillestedets scene og faciliteter – og ikke blot blive spist af med de unges ”resttider”. Langtidsplanlægning er for en del musiske foreninger et must, hvis store professionelle bands fra ind- og udland skal kunne bookes til et arrangement i Gladsaxe.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top