Saunabrugere ville gerne høres
-

Tak til Katrine Skov for svaret i Gladsaxe Bladet 31. januar 2017. Jeg ville dog gerne om man kan nuancere svarene yderligere, idet jeg stadig ikke helt forstår grundlaget for at lukke saunaerne.
I kommentarerne til Gladsaxe Kommunes Budgetaftale 2017-2020 finder man i pkt. 44:
”Der har vist sig et meget begrænset behov for saunaer og dampbad, som ikke er i direkte tilknytning til svømmehallerne. Disse lukkes derfor, hvorved der realiseres en besparelse på 110.000 kr. årligt.”
Det er med nogen undren de faste brugere gennem vintersæsonen, ser denne begrundelse. Vi har ikke kendskab til nogen undersøgelse som måtte ligge til grund for beslutningen. Vi har heller ikke hørt fra andre faste brugere der er blevet spurgt? Derfor vil jeg gerne spørge Gladsaxe Kommune om:
Hvilken undersøgelse har vist omtalte meget begrænsede behov for sauna på kommunens anlæg?
Er det fortsat Gladsaxe Kommunes opfattelse – som det fremgår på jeres hjemmeside – at det er sundt at gå i sauna?
Og hvis det er sundt, hvorfor skal de så lukkes?
Hvad har foreningerne svaret til tilbuddet om at man selv skal dække udgifterne til sauna i klubberne?
Sidst men ikke mindst: Hvad er det der får liste A til at gå ind for brugerbetaling på netop dette udvalgte område?
Hvis det viser sig at der kun er begrænset behov, må det jo kunne udmøntes i et tilsvarende begrænset forbrug. Hvordan denne begrænsning kan realiseres, vil vi som brugere gerne vil indgå i en dialog med Gladsaxe Kommune om.
Carsten Stendal
Bagsværd

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top