Tilbagefald i sygefraværet
Bilag_47.jpg
De to nederste linjer krydser hinanden i 4. kvartal, så en ellers meget positiv udvikling bremses en smule. Foto: Illustration: Gladsaxe Kommune.
-

Positiv udvikling fik et lille knæk i 4. kvartal i 2016

Den kommunale målsætning om at sygefraværet skal mindskes fik et lille knæk i 4. kvartal 2016. Årets tre første kvartaler havde budt på en positiv udvikling i forhold til de foregående år. Men generelt går det stadig i den rigtige retning, hvis man ser på det gennemsnitlige antal sygedage hos det kommunale personale. Det fremgår af de tabeller, som Økonomiudvalget får forelagt på sit møde i dag.
Sammenlignes sygefraværet for 2016 med sygefraværet i 2015, er sygefraværet faldet med 0,4 procentpoint fra 4,8 til 4,4 procent. Et sygefravær på 4,4 procent svarer til 11,4 dage pr. fuldtidsansat, hvilket er 1,0 dag mindre 2015.
I 4. kvartal var der i 2015 ansat 6.011 i kommunen. I 4. kvartal 2016 var det tal nede på 5.885. Antallet af ansatte med langt sygefravær var steget fra 173 i 2015 til 184 i 2016. Langt sygefravær defineres som de timer, der giver mere end 29 sammenhængende sammenhængende sygefraværsdage. Kort sygefravær er mindre end 29 arbejdsdage.
Antallet af ansatte med kort sygefravær var i 2016 2.939 mod 2.845 i 2015.
Antallet af ansatte uden sygefravær lå i 2015 på 3.004, mens det var i 2016 var faldet til 2.761.
Sygefraværsprocenten i Social- og Sundhedsforvaltningen er samlet faldet fra 4,9 i 2015 til 4,4 i 2016. Træning og Plejes sygefravær er faldet, fra 4,8 procent i 2015 til 4,2 procent i 2016. Også sygefraværet i Social og Handicap og på Beskæftigelsesområde er faldet fra 2015 til 2016 fra hhv. 5,6 procent til 5,2 procent og fra 4,8 procent til 4,2 procent
Sygefraværet i Sundhed, Udvikling, Service og Økonomi er steget med 1,2 procentpoint fra 2015 til 2016.
I Børne- og Kulturforvaltningen er sygefraværsprocenten faldet fra 5,0 procent i 2015 til 4,7 i 2016. Sygefraværet i Familie og Rådgivning er faldet fra 5,5 procent i 2015 til 4,8 i 2016. Ligeledes er sygefraværet i Kultur, Fritid og Unge faldet fra 4,2 procent i 2015 til 3,9 i 2016. Sygefraværet på Dagtilbuds- og Skoleområdet er faldet med henholdsvis 0,5 og 0,2 procentpoint fra 2015 til 2016. Sygefraværet i Sundhedsafdelingen BKF er uændret.
Sygefraværet er faldet i By- og Miljøforvaltningen fra 3,3 procent i 2015 til 2,9 i 2016.
Sygefraværet på Kommunaldirektørens områder er faldet fra 3,7 procent i 2015 til 2,3 procent i 2016. Sygefraværet i Center for Økonomi er steget fra 1,5 procent til 2,0 procent.
Den administrative målsætning for 2016 er 4,9 procent. Der er sat en række initiativer i gang med henblik på at nedbringe sygefraværet, så kommunen kan opfylde målet, som fremgår af budget 2017 – budgetnote 14b: ” så Gladsaxe ligger blandt den bedste tredjedel af kommunerne i regionen med laveste sygefravær med udgangen af 2018. I første omgang er målet mere konkret, at sygefraværet falder med 0,1 procentpoint årligt fra 2015 til 2018. Måltallene i 2017 og 2018 er hhv. 4,6 og 4,5 procent.”

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top