- Gladsaxebladet - https://www.gladsaxebladet.dk -

Trine Græse nu officiel borgmesterkandidat

Enstemmigt valgt på Socialdemokratiets generalforsamling

Da borgmester Karin Søjberg Holst for nylig meddelte, at hun stopper til nytår ved udgangen af denne valgperiode, foreslog hun, at Trine Græse fra byrådsgruppen skulle indstilles som borgmesterkandidat.
Og nu er det en realitet.
Trine Græse blev enstemmigt valgt, da Socialdemokratiet i Søborg – den ene af de to socialdemokratiske vælgerforeninger i Gladsaxe – holdt generalforsamling i tirsdags.
Som byrådskandidater blev der genvalg til Katrine Skov som i dag er formand for Kultur, fritids- og idrætsudvalget og til Kristine Henriksen som bl.a. sidder i Beskæftigelse -og integrationsudvalget.
Desuden var der genvalg til Leon Friis Jørgensen der i flere omgange har trådt til som suppleant i byrådet og senest har afløst Camilla Petersen, der er gået på barsel. Nyvalgte kandidater blev Lise Tønner og Allan Olsen.
Næstformand Bjarne Mogensen og sekretær Sten Græse var på valg og blev genvalgt. Flere bestyrelsesmedlemmer genopstillede ligeledes og blev valgt: Hans Christian Kirketerp Møller, Lis Greisholm Christiansen, Leon Friis Jørgensen, Allan Olsen og Lise Tønner. Nyvalgt blev John Ellehammer. Desuden blev der valgt 2 suppleanter, Paul Graugaard og Helge Thuesen.
Desuden genopstillede Jeppe Bruus som folketingskandidat og blev valgt, og Troels Neiiendam genopstillede som regionskandidat og blev valgt.