Broerne skal renoveres
Aldershvile-03-24-16.jpg
Broerne er ved at forvitre, så der skal snart ske noget, hvis ikke skaderne skal blive værre. Foto: Kaj Bonne.
Det kan klares uden at kontakte Fredningsnævnet

For næsten 31 måneder siden besluttede trafik- og teknikudvalget (25.06.14) , at de to betonbroer i Aldershvile Slotspark skulle udskiftes og erstattes af hvide træbroer. Baggrunden var en ældre undersøgelse af broernes tilstand fra 2005, et overslag over renoveringsomkostningerne samt resultatet af en offentlig høring om udskiftning af broer i Aldershvile Slotspark.
Nu er man nået frem til, at broerne skal renoveres.
Da trafik- og teknikudvalget tiltrådte beslutningen i 2014 var det på baggrund af et overslag på nedrivning og opførelse af nye træbroer på 500.000 kr.
By- og Miljøforvaltningen har arbejdet videre med sagen på baggrund af udvalgets beslutning, dels er der set på de fredningsmæssige forhold, og dels er der indhentet konkrete tilbud.
Forvaltningen har indhentet konkrete tilbud på nedrivning samt opførelse af to nye træbroer med buespænd, der kan bære driftskøretøjer. De indhentede tilbud beløber sig samlet til 900.000 kr., og en udskiftning kan derfor ikke ske indenfor det afsatte budget.
Broerne er ikke omtalt specifikt i fredningen for Bagsværd Sø. Ved nærmere undersøgelse af fredningsbestemmelserne er det dog blevet klart, at en udskiftning af broerne til hvide træbroer vil kræve en dispensation fra fredningen, da deres kulturhistoriske udtryk ændres.
Det er kommunen, der som tilsynsmyndighed skal søge Fredningsnævnet om dispensation.
En dispensationsansøgning skal i høring hos de høringsberettigede organisationer. En afgørelse fra Fredningsnævnet vil sandsynligvis afhænge af de høringsberettigedes tilbagemeldinger.
Fordi broerne kan betragtes som fredede, og som følge af den identitet de giver til parken, besluttede By- og Miljøforvaltningen at få opdateret undersøgelsen af broernes tilstand i 2016 for at se, om tilstanden var blevet væsentlig forværret siden 2005.
To tidligere overslag på renoveringen af de to imiterede sandstensbroer har ligget i et spænd mellem 1,2 – 3,5 mio. kr. Det nye bud fra rådgiver beløber sig samlet på 1,88 mio. kr. inkl. rådgiverhonorar.

Økonomi
Forvaltningen vurderer, at renoveringen af betonbroerne og etablering af en ekstra flad træbro vil beløbe sig til samlet 1.980.000 kr., der foreslås afholdt med 500.000 kr. af eksisterende afsatte midler, samt fondsansøgning til afholdelse af det resterende beløb.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top