- Gladsaxebladet - https://www.gladsaxebladet.dk -

Byggeplaner bliver ændret

Der er stor interesse for at købe de nyopførte lejligheder i Bagsværdlund.
Og det medfører nu, at byggeriet ændres.
Den oprindelige plan gik på at bygge 64 ejerlejligheder og ca. 100 rækkehuse.
Men salget af ejerlejligheder er gået så godt, at bygherren Calum nu har søgt om at få lov til at ændre byggeriet, og den sag blev behandlet på trafik- og teknikudvalgets møde i går.
Projektet er ændret, og der ønskes opført etagebyggeri i stedet for. Den gældende lokalplan giver mulighed for begge dele. Etagebyggeriet kommer til at indeholde 50 lejligheder i forskellige størrelser på mellem 85 og 100 m2.
Etagebyggeriet kommer til at ligne etagebyggeriet ud mod Bagsværd Hovedgade. Det kommer til at indeholde en parkeringskælder og altaner, som vender ind mod Bagsværdlund-bebyggelsen.
Etagebyggeriet overholder bestemmelserne i lokalplan 240, og det opføres ikke så tæt på Vadstrupvej 26-28 (de nærmeste naboer), som der er mulighed for i lokalplanen.

Indenfor lokalplanen
1. Med en højde på ca. 16 meter holder bygningen sig under de 20 meter, som lokalplanen giver mulighed for. Bygningen bliver på 5 etager, hvilket er i overensstemmelse med lokalplanen. Byggeriet kommer ikke til at gå ind i det område, hvor der kun må opføres to etager.
2. Skyggegener. Der kommer til at være flere skyggegener, end der ville have været, hvis der var blevet bygget rækkehuse, som først ansøgt. Skyggegenerne bliver dog mindre end anvist og godkendt i lokalplanen, da byggeriet bliver lavere end lokalplanen giver mulighed for.
3. Flere boliger, mere trafik og mere forurening. Der kommer flere boliger end der ville have været, hvis der var blevet bygget rækkehuse, som først ansøgt. Der kommer dog ikke flere boliger end lokalplanen giver mulighed for.
4. Bekymring for at den nye etagebebyggelse, skal have indkørsel fra Pinievej og vejen ønskes omdannet til offentlig vej. Den nye etagebebyggelse får indkørsel fra Granvej. Der etableres kun en servicevej internt i bebyggelsen og der vil således ikke være forbindelse mellem Pinievej og Granvej. Der er ikke længere 14 huse, men 10 huse i Bagsværdlund som har indkørsel fra Pinievej. Dette er ikke en så væsentligt forøgelse af trafikmængden på vejen, at den skal omdannes til offentlig vej.