- Gladsaxebladet - https://www.gladsaxebladet.dk -

Deltag i debatten om den nye kommuneplan

Du må bygge for eksempel et hus i to etager eller til to familier, hvis din grund er større end mindstegrundstørrelsen for dit område. Mindstegrundstørrelsen er på enten 800 m2 eller 1.200 m2, alt efter, hvor du bor i kommunen.
Men du må hverken bygge mere eller højere, end du må i dag.
Du skal nemlig stadig overholde det såkaldte skrå højdegrænseplan i forhold til skellet, for at undgå skygge- og indbliksgener på nabogrundene.
Det er noget af det man kan læse i forslaget til en ny Kommuneplan 2017, som nu er lagt ud til høring frem til 25. april.
Der vil undervejs blive holdt to borgermøder i Rådhushallen. Det bliver 3. og 6. april.
Skal det være ændrede muligheder for at bygge i villaområderne, og hvordan kan vi sikre Gladsaxe som en grøn bykommune? Giv din mening til kende om Forslag til Kommuneplan i den igangværende høring og ved to borgermøder på Rådhuset.
Gladsaxe Kommune skal have en ny kommuneplan. En kommuneplan bestemmer, hvordan en kommune skal udvikle sig rent fysisk i de kommende år. Gladsaxes nye Kommuneplan vil derfor sætte kursen for Gladsaxes Kommunes fysiske udvikling de kommende 12 år.
Hvordan skal boligområderne udvikle sig, og hvordan skal vi sikre, at Gladsaxe forbliver en by med store naturmæssige og rekreative kvaliteter?
For at sikre mangfoldigheden i netop boligområderne, lægger den nye kommuneplan op til ændringer i, hvad du må bygge på din grund.
Vil du se, hvilken betydning Forslag til Kommuneplan 2017 har for din ejendom, så kan du gå ind på gladsaxe.dk/kp17 og indtaste din adresse, dit matrikelnummer eller via kortet søge de bestemmelser frem, der gælder for din eller en anden specifik ejendom.
Er du enig eller uenig i de foreslåede ændringer i Forslaget til Kommuneplan 2017, så skriv din mening til byplan-dinmening@gladsaxe.dk inden 25. april, hvor høringsperioden løber ud. Du kan også møde op til borgermøder 3. og 6. april kl. 19-21 i Rådhushallen. Første borgermøde 3. april handler om den grønne udvikling, mens borgermødet 6. april handler om de ændrede byggemuligheder.