- Gladsaxebladet - https://www.gladsaxebladet.dk -

Hotellet rykker nærmere

I november kunne Gladsaxe Bladet fortælle, at der i det nye byggeri på Tobaksbyens grund også ville kommet et hotel. Og nu er man kommet meget tættere på en realisering af projektet.
Entreprenørselskabet Maycon har fornylig- på vegne af Tobaksbyen – indgået aftale med CASA A/S, Horsens om betinget køb af ”hotelbygningen”, som er Tobaksbyens projekt ud mod Ringvejen. Her skal opføres hotel, detailbutikker – heriblandt dagligvarebutik – samt indendørs parkering, som bl.a. er reserveret medarbejderne hos Company House.
Ejendomsselskabet CASA A/S investerer i erhvervsejendomme og ejer i dag en betydelig portefølje af markante og velvedligeholdte ejendomme, primært eksklusivt beliggende strøgejendomme i Aarhus og Horsens. Men nu også i Gladsaxe.
De kommende forhandlinger med potentielle brugere og investorer varetages af CASAs grundlægger og administrerende direktør Michael Mortensen, som har stået i spidsen for mere end 8.000 boligbyggerier og over 500.000 kvm erhvervsbyggeri. At CASA A/S har Eivind Kolding som bestyrelsesformand er et ekstra tryghedsstempel til projektet i Tobaksbyen.

Snart parat til start på studieboliger
Gefion Group har købt bygningen, hvor der indrettes 172 studieboliger. Da byggetilladelsen til disse boliger nu er på plads. Og de nødvendige undersøgelser før opstart af byggeri synger på sidste vers, varer det ikke længe, før Gefion Group går i gang med at opføre de eftertragtede studieboliger. Gefion Group har planlagt opstart af ombygningen i løbet af marts/april.
”Det er mit klare indtryk, at de beboere, der allerede er med til at skabe liv i Tobaksbyen, ser frem til, at hotel- og butiksplanerne føres ud i livet”, siger Anders Mayland fra Maycon ejendomsudvikling. ”For der skal ikke herske tvivl om, at Tobaksbyen er et sted, hvor der er plads til livlig aktivitet, hvilket bl.a. PostNord og fitness dk, som begge har slået sig ned i Tobaksbyen, er tydelige eksempler på”. Anders Mayland fortsætter ”Vi forventer, at lokalplanen for det nye store boligområde med 270 boliger midt i Tobaksbyen bliver godkendt i april måned, således at bygherre/investor Domus Vista ved Kim Dencher Johansen kan tage det første spadestik til det nye boligområde i Tobaksbyen i løbet af sommeren.

Danmarks bedste beliggenhed
Arkitektfirmaet Mangor & Nagels samt investeringsgruppen har netop præsenteret det endelige projekt for kontorhusdomicil samt parkeringshuset. Kotorhusdomicil bliver på 24.000 m2.. Parkeringshuset bliver på 12.000 m2. Begge de spændende byggerier får – efter Anders Maylands mening – Danmarks bedste placering.