- Gladsaxebladet - https://www.gladsaxebladet.dk -

Rottekamp i Gladsaxe

Medierne melder om, at der er en kraftig stigning i antallet af rotter i Danmark. En forklaring er de seneste års milde vintre. En anden forklaring er, at problemet er blevet mere synligt, fordi kommunerne generelt er blevet bedre til at bekæmpe rotter – blandt andet med ny teknologi i form af spydfælder. Det har fået rotterne til at søge mod private stikledninger, der ofte er dårligt vedligeholdt, og dermed giver rotterne bedre betingelser og gør det nemmere for dem at komme op til overfladen.
I Gladsaxe Kommune har man øget bevillingen til rottebekæmpelse med 900.000 kr. fra 2015-2017, så der i dag bruges 1,3 mio. kr. om året. Samtidig er servicen forbedret, så rottefængeren nu rykker hurtigere ud.
Som lovgivningen er i dag, har man som borger pligt til at anmelde det, hvis man ser en rotte. Det er kommunens ansvar at bekæmpe dem ved hjælp af autoriserede skadedyrsbekæmpere.