- Gladsaxebladet - https://www.gladsaxebladet.dk -

Støjplan for letbanebyggeri i høring

Mens letbanen, som skal køre langs Ring 3 fra Ishøj til Lyngby, er i udbud, forbereder Hovedstadens Letbane og kommunerne sig på at komme i gang med byggeriet. Derfor har Gladsaxe Kommune sendt et forslag i høring om, hvornår der må arbejdes på letbanen af hensyn til naboer og trafik.
Når byggeriet af letbanen går i gang i starten af 2018, kan det ikke undgås, at de borgere og virksomheder, som ligger lige op af Ring 3 undertiden vil opleve mere støj end sædvanligt.
Men for at tage så meget hensyn til naboerne og samtidig sikre, at trafikken glider så godt som muligt, har Hovedstadens Letbane sammen med kommunerne langs Ring 3 udarbejdet en støjhåndteringsplan. Planen beskriver, hvor der må arbejdes, så der så vidt muligt er to ledige vejbaner i hver retning i myldretiden, og hvornår der må arbejdes hvor, så naboerne bliver så lidt berørte af støj som muligt. Men for at alle hensyn kan tilgodeses og byggeriet ikke skal trække unødigt ud, er det nødvendigt i perioder også at udføre arbejder i om aftenen, natten og i weekenden udover hvad de almindelige regler tillader. Det er denne dispensation, der nu er sendt i høring frem til 11. april 2017.

Første bud lige
på trapperne
Letbanen blev sendt i udbud før sommerferien i 2016 og de første bud forventes at komme ind her i marts-april. Herefter skal der forhandles priser, inden letbanekommunerne sammen med Region Hovedstaden og Staten tager endeligt beslutning om, hvem der skal bygge letbanen. Planen er, at arbejdet med at omlægge ledninger går i gang i starten af 2018.
Letbanen bliver 28 km lang og får 28 stationer, hvoraf de seks kommer til at ligge i Gladsaxe og seks stationer forbinder letbanen med S-tognettet. Letbanen kommer til at køre hvert 5. minut i dagtimerne og hvert 10. minut i weekenderne. Dermed bliver letbanen attraktiv for pendlere og forventes at få omkring 14 mio. passagerer årligt, hvilket er flere passagerer end Kystbanen har.
Læs mere om høringen og letbanen på gladsaxe.dk/letbaneetablering og dinLetbane.dk