Brug låget og kom rigtigt af med batterierne
Tilbud til beboere i parcel- og rækkehuse

En ny ordning skal gøre det nemt for borgerne at komme af med det farlige affald, så batterier, sparepærer og småt elektronik ikke ender i dagrenovationen. Ordningen skal bidrage til at Gladsaxe Kommune kommune når det strategiske mål i ”Affaldsplan 2015-2024” om at problemstofferne skal ud af affaldet.

Brug Låget – sådan lyder Gladsaxe Kommunes opfordring til borgere i parcel- og rækkehuse. Ordningen gør det muligt for borgeren at lægge sine batterier, sparerpærer og småt elektronik i en 4 liter frysepose på låget af den 2-delte beholder til plast og metal. Skraldemændene tager så poserne med på afhentningsdagen.

580 kg samlet ind
Ordningen har eksisteret siden august 2016 og er allerede blevet en succes. Siden de første fryseposer blev hentet og frem til december, er der indsamlet 580 kg batterier og 390 kg småt elektronik og sparepærer.
Udover den nye ordning er det selvfølgelig stadig muligt at aflevere brugte batterier, sparepærer og elektronik på genbrugsstationen og batterier i de offentlige batteribeholdere. Flere butikker og farvehandlere tager også imod sparepærer og batterier. Du kan også fortsat aflevere stort og småt elektronik i kommunens storskraldsordning.

Hvis etageejendomme ønsker det, kan de være med i kommunens ordning for farligt affald.
Batterier, småt elektronik og sparepærer kan, hvis de havner det forkerte sted udlede kemikalier som er giftige for mennesker og miljøet. Batterier, småt elektronik og sparepærer indeholde skadelige stoffer som nikkel, cadmium, kviksølv og bly. LED pærer er fri for kviksølv, og derfor anbefaler miljøstyrelsen også at anvende LED pærer i stedet for sparepærer.

Flere råstoffer i batterier, sparepærer og elektronik kan med den rigtige behandling genanvendes og på den måde blive til nye produkter. Så aflever dine batterier, sparepærer og elektronik i en af kommunens indsamlingsordning til gavn for miljøet – derved sikrer du, at stofferne ikke havner det forkerte sted, og at de kemiske stoffer i stedet bliver genanvendt.

De brugte batterier lægges i en 4 liters frysepose og placeres på låget af beholderen til plast og metal.           Foto: Privat.

De brugte batterier lægges i en 4 liters frysepose og placeres på låget af beholderen til plast og metal. Foto: Privat.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top