- Gladsaxebladet - https://www.gladsaxebladet.dk -

De skal hygge sig uden at larme

Det skal være forbudt at overnatte i Rådhusparken. Det gælder også på toilettet for enden af parken.
Det vil fremgå af det reviderede ordensreglemen for parken, som Økonomiudvalget behandler på sit møde i dag.

Økonomiudvalget vedtog 31.10. i 2006, det gældende ordensreglement for Rådhusparken.
For at sikre at det attraktive og mangfoldige byliv i Rådhusparken bibeholdes under samtidig hensyntagen til de omkringboende, foreslås det at et direkte forbud mod overnatning indskrives i ordensreglementet – og dette uanset hvordan overnatningen sker.

Af ordensreglementet fremgår i dag, at det ikke er tilladt at overnatte i Rådhusparken i telt eller lignende.
Af det nuværende ordensreglement fremgår endvidere, at det ved brugen af Rådhusparken ikke er tilladt at forstyrre den offentlige orden samt at forstyrre og genere andre.

Eleverne fra Gladsaxe Gymnasium anvender jævnligt Rådhusparken i forårs- og sommermånederne, hvilket har medført klager fra Rådhusets naboer over støj m.v. fra gymnasieeleverne.
For at sikre at eleverne overholder ordensreglementet og ikke er til unødig gene for de omkringboende såvel som for de øvrige brugere af parken, er Gladsaxe Gymnasium blevet orienteret om, at elevernes fortsatte brug af Rådhusparken forudsætter overholdelsen af et sæt nærmere fastsatte retningslinjer.

Forslag til konsekvensrettelse af ordensreglementet er blevet forelagt Københavns Vestegns politi, og politiet er ligeledes blevet orienteret om at der er fastsat særlige retningslinjer for gymnasieelevernes brug af Rådhusparken. Politiet oplyser at de ikke har bemærkninger hertil, idet de anser begge forhold som omfattet af Gladsaxe Kommunes råden over arealet som ejer.

For nylig blev der gjort forsøg på at grave skulpturen i parken op. Men her var gymnasieeleverne nu helt uskyldige.

Pigen i parken 16-17
Foto: Kaj Bonne