Her kommer der et supermarked
Vadstrupvej-03-13-17.jpg
Her på Vadstrupvej 21 kommer der et supermarked. På Bagsværd Hovedgade få hundrede meter væk åbner snart en ny Netto. Der er Meny og Irma på hovedgaden og lige over for det nye supermarked ligger Fakta. Så kunderne får mange valgmuligheder.. Foto: Kaj Bonne.
154 lejligheder og dagligvarebutik på Vadstrupvej 21

For fem år siden var der planer om at opføre både en lang række lejligheder og en dagligvarebutik på Vadstrupvej 21. Projektet hed Solhusene og var rummet i lokalplan 220.
Siden skete der ikke rigtig noget, men nu er der kommet skred i tingene, og på mødet i går i trafik- og teknikudvalget behandlede man en ansøgning om byggeri.
By- og Miljøforvaltningen har modtaget en ansøgning om opførelse af en ny beboelses- og erhvervsbygning på Vadstrupvej 21.
Bebyggelsen opføres med varierende etageantal, så bygningen har mellem 4 og 10 etager.
Bebyggelsen er disponeret som to bebyggelser med hver sin udformning. Porthuset mod syd som får en kvadratisk form, der kommer til at indeholde et mindre og intimt gårdrum, og Købmandsgården mod nord, som bliver en delvist åben karré med en stor åbning orienteret mod syd, der sørger for at lukke lys ned i det hævede gårdrum.

Fire studieboliger
Bebyggelsen kommer til at bestå af 154 beboelseslejligheder, heraf fire studieboliger og et erhvervslejemål. Boligerne fordeler sig med 71 i Porthuset og 83 i Købmandsgården.
Erhvervslejemålet er placeret i stueetagen. Her indrettes der en dagligvarebutik. Den kommer til at ligge lige over for Fakta-butikken.
Af lokalplan 220 stk. 3.5 fremgår det, at der kan etableres et samlet butiksareal på op til 5.000 m2. Butiksarealet skal fordeles så der etableres maksimalt 3.500 m2 i delområde 1 eller maksimalt 3.500 m2 i delområde 2, 3 og 4. I den enkelte dagligvare- og udvalgsvarebutik må bruttoetagearealet til detailhandel ikke overstige henholdsvis 2.000 m2 og 500 m2. Dog kan der etableres en enkelt udvalgsvarebutik på op til 1.500 m2.
Den del af butiksarealet, som henvender sig til kunder, kan kun placeres i stueetagen.

30 procent folie på vinduerne
I lokalplanen 5.6 står:
Stueetager, der indrettes til publikumsorienterede serviceerhverv og lignende skal udfores overvejende i transparent glas så der opnås visuel kontakt udefra til funktionerne, og i 5.7 står der:
Butiksfacader skal fremtræde med udstillingsvinduer og højst 30% af glaspartiet i hvert udstillingsvindue må tilklæbes med folie eller blandes permanent.
Boligernes størrelse varierer, så de er på mellem 75 og 133 m2 med et gennemsnit på ca. 100 m2. De fire studieboliger får en størrelse på hver ca. 55 m2.
Gårdrummene er hævet. I Købmandsgården ligger lejligheder i 1. sals niveau, og i Porthuset er gårdrummet hævet, svarende til stueetageniveauet, ca. 80 cm over terræn.
Trapper i portåbningerne åbner bebyggelsen op, og de hævede gårdrum er åbne for offentligheden, men giver også mulighed for private, intime haver ud for de enkelte lejligheder.
Der kommer til at være parkering under en del af bebyggelsen, og en del af parkeringen etableres på terræn for efterfølgende at blive flyttet over i en af de bygninger, der skal opføres senere.
Der etableres grønne tage eller tagterrasser på tagfladerne.
Bebyggelsen overholder bestemmelserne i lokalplan 220 med hensyn til størrelse, højde og placering. Der er dog to afvigelser fra lokalplanen, som der er søgt om dispensation til.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top