- Gladsaxebladet - https://www.gladsaxebladet.dk -

Hold fingrene fra velfungerende boligkvarterer

Byrådets arbejde med forslag til Kommuneplan 2017 er i fuld gang. Det konservative Folkeparti er imod, at et flertal vil ”fortætte” og dermed i væsentlig grad ændre i dag velfungerende boligområder. Man vil tillade to etager og flere to familieboliger i villaområderne. Det vil betyde flere mennesker, mere trafik, færre grønne havearealer og mere støj.
Selve karakteren af boligområdet vil ændre sig og dermed indirekte opfordre dem, der er glade for at bo der, til at flytte væk, fordi områdets karakter ændres. Vi støtter den fortsatte udvikling af mangfoldigheden i boligbyggeriet i de mange nye boligområder, som skyder op i kommunen.
Men lad os fortsat tillade en klar differentiering mellem kommunens mange boligområder, så vi fortsat kan tilbyde mange forskellige typer af boligområder for kommunens nuværende og kommende borgere. Lad os så koncentrere vores indsats for at sikre social balance i forhold til særligt udsatte områder, hvor der kan være et behov for byrådets indblanding.
Og lad os gøre brug af den direkte kontakt til beboerne i de enkelte boligområder for at inddrage dem i udviklingen af deres eget kvarter. Vi har nogle store boligområder, hvor indsatsen for at sikre den sociale balance koster skatteyderne millionbeløb over en årrække.
Vi skal ikke skabe yderligere udfordringer ved at ødelægge velfungerende boligområder ved utidig indblanding og forandre villakvarterer for bestandig til skade for de borgere, der netop har valgt at bo her ud fra de kendte forudsætninger.

Lars Abel
2. viceborgmester,
Det konservative Folkeparti i Gladsaxe Byråd