Nej til Gladsaxe som en myretue
-

Den hovedløse vækst i Gladsaxe må standses. Kommunens forslag til en 12-årig ”fortætningspolitik” – hvor der skal bygges mindre, men flere boliger, bygges mere i højden, og bygges boliger tættere på hinanden – vil blive et mareridt. Grønne områder vil blive trængt tilbage til fordel for huse, institutioner, fabrikker og parkeringspladser. Trafikproblemerne er allerede meget ubehagelige i kommunen. Unge familier har i dag typisk to biler. Det kræver plads, og disse biler kommer jo ud at køre. Resultat bliver mere trafik, mere trafikstøj, mindre plads og mindre ro.
Det er utroligt, at et flertal i byrådet vil gå den vej. Og det er komplet uforståeligt, at partier som SF og Enhedslisten tilsyneladende støtter denne ”fortætningspolitik”. Det er da ikke miljøvenligt at omdanne Gladsaxe til en myretue af mennesker.
Vores engang grønne kommune er ikke mere særlig grøn. Skove, enge, marker og frugtplantager er allerede forsvundet og afløst af asfalt og bebyggelse – herunder grimt betonbyggeri. I dag bor der tæt på 70.000 mennesker i Gladsaxe, og ifølge kommunens seneste prognose vil der om 12 år være ca. 76.000 indbyggere i kommunen. Det er ikke nok bare at se 12 år frem. Vi må prøve at se 50, 100 og 150 år frem i tiden og spørge os selv, hvad det er for en kommune vil gerne vil se til den tid.
Er det en myretue af fortættede mennesker, som lever i en trafikeret og overbefolket del af hovedstaden? Eller er det en selvstændig, grøn kommune, hvor der er plads til en ordentlig menneskelig tilværelse med rigelig natur?
Det sidste kræver det modsatte af den ”fortætnings-politik”, som Rådhuset nu er i fuld gang med at gennemføre.

Frank Dahlgaard,
Søvej 29, 2880 Bagsværd

1 kommentar om “Nej til Gladsaxe som en myretue”

 1. Frederik Hoedeman siger:

  Myretuen er bæredygtig

  Hovedløs vækst er aldrig rar. Men jeg læser nu forslaget til kommuneplan som alt andet, end hovedløs. Vi er ikke en myretue. For en myretue eksisterer i balance med sine omgivelser (ellers forsvinder den). Det er vi først ved at lære.

  Med kommunalplanen kommer vi et skridt i retning af et grønnere og mere bæredygtigt Gladsaxe.

  Biofaktoren skaber en sund kurs mod en grønnere by. Den er et kvalitetsmål for den grønne kommune og vil på sigt skabe mere bynatur og større variation i vores by. Måske biofaktoren kan være med til at vi en dag kan få frugthaverne tilbage. At flere dyrker deres egne grøntsager. At vi hører flere forskellige fuglestemmer melde forårets ankomst i vores kvarterer.

  Kommunen set fra hovedgaderne eller indfaldsvejene er ikke særlig grøn. Det skal vi have lavet om på. Vi ville nå længere, hvis vi satte tilsvarende grønne kvalitetsmål (differentieret) for vores gader, stræder og pladser. På den måde ville vi få flere træer og mere liv på vores fællesarealer, hvor vi færdes sammen dag efter dag.

  Trafikken skaber alvorlige problemer i dag og er et “smertensbarn” i den grønne omstilling. Det virker logisk, at flere mennesker på mindre plads giver mere trafik. Men byfortætning er “den nye sort” i den grønne omstilling verden over. Fortætning er godt for miljøet og for klimaet.

  Det er den fordi “businesscasen” for grønne transportsystemer er langt bedre i en fortættet by, end i parcelhuskvarterer. For det er nu engang nemmere at få en busrute til at fungere, hvis der er mange kunder i nær gåafstand af ruten, og den kører “den lige vej”, i stedet for at zig-zagge endeløst gennem forstæderne for at få passagerer nok. Samme mekanismer kan være med til at sikre, at delebiler, samkørselsordninger og kommende løsninger med selvkørende biler kan konkurrere bedre.

  Det er rigtigt nok ikke tilstrækkeligt at se 12 år frem. Vi skal se meget længere ud i fremtiden og skabe ønsker, visioner og scenarier for fremtiden. Og tænke tingene ind i en større sammenhæng- også med de kommende teknologiske revolutioner. Det kan en myretue ikke. Men det kan vi, hvis vi tør.

  Frederik Hoedeman
  Ærtemarken 14, 2860 Søborg
  Byrådskanditat for SF-Gladsaxe

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top