- Gladsaxebladet - https://www.gladsaxebladet.dk -

Nej til Gladsaxe som en myretue

Den hovedløse vækst i Gladsaxe må standses. Kommunens forslag til en 12-årig ”fortætningspolitik” – hvor der skal bygges mindre, men flere boliger, bygges mere i højden, og bygges boliger tættere på hinanden – vil blive et mareridt. Grønne områder vil blive trængt tilbage til fordel for huse, institutioner, fabrikker og parkeringspladser. Trafikproblemerne er allerede meget ubehagelige i kommunen. Unge familier har i dag typisk to biler. Det kræver plads, og disse biler kommer jo ud at køre. Resultat bliver mere trafik, mere trafikstøj, mindre plads og mindre ro.
Det er utroligt, at et flertal i byrådet vil gå den vej. Og det er komplet uforståeligt, at partier som SF og Enhedslisten tilsyneladende støtter denne ”fortætningspolitik”. Det er da ikke miljøvenligt at omdanne Gladsaxe til en myretue af mennesker.
Vores engang grønne kommune er ikke mere særlig grøn. Skove, enge, marker og frugtplantager er allerede forsvundet og afløst af asfalt og bebyggelse – herunder grimt betonbyggeri. I dag bor der tæt på 70.000 mennesker i Gladsaxe, og ifølge kommunens seneste prognose vil der om 12 år være ca. 76.000 indbyggere i kommunen. Det er ikke nok bare at se 12 år frem. Vi må prøve at se 50, 100 og 150 år frem i tiden og spørge os selv, hvad det er for en kommune vil gerne vil se til den tid.
Er det en myretue af fortættede mennesker, som lever i en trafikeret og overbefolket del af hovedstaden? Eller er det en selvstændig, grøn kommune, hvor der er plads til en ordentlig menneskelig tilværelse med rigelig natur?
Det sidste kræver det modsatte af den ”fortætnings-politik”, som Rådhuset nu er i fuld gang med at gennemføre.

Frank Dahlgaard,
Søvej 29, 2880 Bagsværd