Pantefogeden er tilbage
Gladsaxe Kommune sender fem pantefogeder på gaden for at inddrive ejendomsskatter

På Økonomiudvalgets møde i dag, tirsdag, forventes det, at udvalget bemyndiger fem medarbejdere fra Gladsaxe Kommunes Center for Økonomi at blive kommunale pantefogeder – heriblandt økonomidirektør Nanna Krog-Meyer og økonomichef Charlotte Juel Baungaard.
At pantefogeden returnerer skyldes, at Kommunernes Landsforening og regeringen i april sidste år indgik en aftale om en styrkelse af inddrivelsen kommunale restancer. Efterfølgende vedtog Folketinget en lov 2. februar i år, hvor kommunerne selv forestår inddrivelsen af ejendomsskatter med videre.
Det er sket, fordi det er forventningen, at kommunerne selv kan inddrive gælden end SKAT. Derved undgås et likviditetstab samtidig med, at fortrinsretten på kravene ikke udløber.
Gladsaxe Kommune modtager 215.000 kroner – ud af i alt 18,2 mio. kr. på landsplan – af den pulje, som Det Udvidede Totalbalanceprincip uddeler. Inddrivelsesopgaven i Gladsaxe håndteres ved, at kommunens medarbejdere varetager den del, der vedrører rykkerprocedurer og papirarbejde frem til, at der foretages udlæg i den givne ejendom.
Indgivelsen af tvangsauktionsbegæringen – der er næste retsskridt – af den ejendom, som der er foretaget udlæg i, vil blive varetaget af et advokatfirma. Sådan var praksis også i 2006, hvor Gladsaxe Kommune sidste gang selv stod for inddrivelsesopgaven.
For at kommunen kan varetage denne opgave, er det en betingelse, at kommunen kan stå for den retslige funktion som pantefoged. Det bemyndigelse ventes økonomiudvalget at give de fem økonomiske medarbejdere på mødet i dag.
Inddrivelsesopgaven er formentlig midlertidig. Regeringen planlægger at hjemtage opgaven i løbet af 2019 som et led i boligpakken ”Tryghed for boligejere”.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top