Plads til forbedringer
Parkering-05-05-17.jpg
Ved den seneste gymnastikopvisning blev der parkeret lystigt på Isbanevej i begge sider af vejen ned mod Vandtårnsvej. Foto: Kaj Bonne.
Borgere skal informeres om p-pladser ved Gladsaxevej

Når der er store gymnastikopvisninger og svømmestævner ved Gladsaxe Sportshal og svømmehal er der så mange ulovlige parkeringer, at der kunne samles formuer sammen, hvis der blev udskrevet bøder (afgifter).
Det fik formanden for trafik- og teknikudvalget, Ole Skrald Rasmussen (A), til at bede By- og Miljøforvaltningen fremlægge en sag på udvalgsmødet i går om parkeringsproblemer på de nærliggende villaveje ud mod Vandtårnsvej (primært Christopher Boecks Alle og i mindre grad Jacob Bulls Allé) i forbindelse med afholdelse af større arrangementer i idrætshallerne / svømmehallen på Vandtårnsvej.
Parkeringsproblemerne består i, at der parkeres tæt i begge sider af de pågældende boligveje, så det kan være vanskeligt at passere i bil.
Byafdelingen har ikke selv registeret problemerne og har heller ikke modtaget tilbagevendende henvendelser fra borgere om problematikken.
-Når det virkelig brænder på, får jeg mange henvendelser fra beboere på Christopher Boecks Alle og Jacob Bulls Alle, og så må jeg kontakte politiet, der så kontakter bilejerne, som skal flyttte de biler, der spærrer trafikken på de to veje, siger Ole Skrald Rasmussen.
For at belyse sagen har forvaltningen kontaktet svømmehallen, som har oplyst, at det kun er få gange i løbet af et år, at der er større parkeringsproblemer i forbindelse med arrangementer.
Endvidere er det blevet oplyst, at nogle af p-arealer ved idrætshallerne de senere år har været anvendt af Kamco som oplagsplads i forbindelse med fjernvarmearbejderne i kommunen. Dette har været en medvirkende årsag til parkeringsudfordringer i og omkring idrætshallerne. Oplagspladsen er netop ved at blive afviklet og retableret som parkeringsplads.
Hovedproblemet er ifølge det oplyste ikke en generel mangel på p-pladser. Der er som regel ledige p-pladser ved idrætsanlæggene med adgang fra Gladsaxevej, hvorfra der er stiforbindelse til idrætshallerne og svømmehallen ved Vandtårnsvej.

Brug andre pladser
Problemet er snarere at få henvist de besøgende til også at anvende de fjernere beliggende ledige p-pladser ved Gladsaxevej, hvor fodboldspillere og badmintonspillere parkerer. Det kan blandt andet ske ved bedre skiltning i forbindelse med de større arrangementer.
I betragtning af det meget begrænsede antal gange, der årligt er direkte fremkommelighedsproblemer, vurderer forvaltningen det ikke påkrævet med etablering af parkeringsforbud i den ene side af vejen på de nærliggende villaveje. Et sådant parkeringsforbud ville medføre uhensigtsmæssige begrænsninger for vejenes egne beboere og besøgende.
Forvaltningen foreslår derfor, at der i første omgang tages kontakt til idrætshallerne med henblik på en drøftelse af mulighederne for en skiltning og informationsindsats, der kan sikre en bedre udnyttelse af parkeringspladserne ved Gladsaxevej, når der er større arrangementer i området.

Parkering 02 04-17
Kommunen har etableret skaterramper, men bilisterne brugte pladsen til parkeringer. Andre bilister parkerede på græsset foran Hal 2.
Foto: Kaj Bonne.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top