Vi skal se på de enkelte boligkvarterer hver for sig
Borgermødet om bæredygtigt byggeri i de forskellige boligkvarterer viste klart, at der er behov for at differentiere kommunens regler for boligkvartererne

Borgermødet om bæredygtigt byggeri i de forskellige boligkvarterer viste klart, at der er behov for at differentiere kommunens regler for boligkvartererne. Vi har mange boligkvarterer, som er velfungerende, som de er indrettet i dag.

Der er ikke behov for at foretage ændringer, heller ikke ved at tillade ukontrolleret fortætning i form af flere to-etages villaer eller to-familiehuse. De henvendelser, jeg som byrådspolitiker modtager, giver et helt klart billede af mennesker, som er glade for og tilfredse med de eksisterende fysiske rammer og som har etableret sig for at bo på stedet i mange år. Lige indtil der kommer en ny, som køber en ejendom for at udstykke den, eller for at ombygge den, f.eks. med to etager. Det skaber fjendtlighed og triste naboforhold. Indblik gener, fældning af træer og nedlæggelse af grønne arealer, f.eks. fordi der opstår behov for plads til flere biler på grunden.
Alle har købt i tillid til, at her vil de blive boende i mange år. Spekulanterne (eller arvingerne) kommer for at få en hurtig fortjeneste ved videresalg, uden på noget tidspunkt selv at bosætte sig. Kommuneplanforslaget er således med til at kompromittere harmonien i de velfungerende boligområder.

Kortplancherne på borgermødet viste de mange grunde i villakvartererne, som pga. grundstørrelserne kan udstykkes, hvis kommuneplanforslaget vedtages. Derved skabes helt forandrede og fortættede villakvarterer, som ødelægges for de mange mennesker, som er glade for at bo der i dag. De eksempler, som vi allerede har oplevet, viser, at forringelserne hurtigt tvinger eksisterende villaejere til at forlade området, som ikke længere harmonerer med det kvarter, som alle hidtil har været glade for, og som de også betaler for. Derfor skal kommuneplanforslaget ændres, så man ser på de enkelte kvarterer hver for sig.

Lars Abel, 2. viceborgmester
Det konservative Folkeparti i Gladsaxe Byråd

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top