- Gladsaxebladet - https://www.gladsaxebladet.dk -

11.000 ekstra borgere giver kæmpe lønforhøjelse

Der venter borgmesteren og det øvrige byråd en kæmpe lønforhøjelse, hvis det lykkes at få indbyggertallet i Gladsaxe op over 80.000. Lovreglerne er nemlig sådan, at vederlaget til de valgte politikere i byrådet er større, jo flere mennesker, der bor i kommunen. I dag er det faste grundvederlag til byrådets medlemmer på ca. 90.000 kr. årligt, men kommer Gladsaxes indbyggertal op over 80.000, stiger vederlaget til 108.000. Det er en stigning på 20 pct. Til sammenligning har lønmodtagerne på det private arbejdsmarked netop fået en lønforhøjelse på 2,3 pct. for hvert af de næste tre år…
For borgmesteren vedkommende vil det årlige vederlag vokse med 118.000 kr. Det er ”kun” en stigning på 12 pct.
Så er det jeg tænker om denne ventende lønforhøjelse er den virkelige årsag til, at borgmesteren og byrådet er så ivrige efter at gennemtvinge fortætnings-politikken? Flere boliger betyder jo flere indbyggere. Folketallet i Gladsaxe har netop passeret 69.000 på vej opad. Gætter jeg forkert, når jeg siger at politikernes mål er at kommer op over 80.000 indbyggere i Gladsaxe, sådan at de kan høste en lønforhøjelse på 20 pct.?

Frank Dahlgaard
2880 Bagsværd