- Gladsaxebladet - https://www.gladsaxebladet.dk -

Arbejdstid og livskvalitet hånd i hånd

Der var et flot fremmøde til et gavnligt og livligt debatmødet om 30-timers arbejdsuge, som Enhedslisten i Gladsaxe havde indkaldt til i sidste uge i Rådhuskælderen.

Byrådsmedlem Trine Henriksen (Ø) pegede på et forsøg i Göteborg – hvorfra der blev fremvist en video for de forsamlede – hvor 30 ugentlige arbejdstimer har vist, at nedslidning og stress mindskes samtidig med at trivslen stiger og flere arbejdsløse kommer i arbejde: – Vores forslag om et to-årigt forsøg vil koste penge på kort sigt, når der skal være fuld løn- og personalekompensation, men hvis flere kommer i job og færre bliver syge og nedslidte før pensionsalderen, vil det være hænge sammen på længere sigt.

Fleksibel arbejdstid
Viceborgmester Serdal Benli fra SF støttede op om Enhedslistens forslag og fremhævede SFs forslag om fleksibel arbejdstid som den anden side af samme mønt.

Hvor paneldeltagerne generelt var positive over for en arbejdsuge på 30 timer, så udtrykte især de store lønmodtagerorganisationers repræsentanter en skepsis i forbindelse med at få forslaget med i overenskomstforhandlingerne i 2018. Men både forbundsformand Dennis Kristensen (FOA) og formand Winnie Axelsen (HK Kommunal Hovedstaden) mente, at det er godt, at debatten er kommet i gang.

Folketingsmedlem Josefine Fock (Å) nævnte et par væsentlige årsager til at bakke op om de 30 timer: – 300.000 kan ikke få familielivet til at hænge sammen og 30.000 får stress hvert år. Vort samfund er rigt nok til at gennemføre 30 timers arbejdsuge.

Hendes folketingskollega Finn Sørensen (Ø) argumenterede for at få forslaget med i overenskomstforhandlingerne hurtigst muligt, ligesom der skal sættes ind med uddannelse, da behovet for arbejdskraft stiger: – Nedsat arbejdstid giver øget produktivitet og større glæde. I år 1900 arbejdede man 60 timer om ugen uden ret til ferie. Nu er det 37 timer med 5-6 ugers ferie. Det er vi bestemt ikke blevet fattigere af.

Byrådsmedlem og ordstyrer Flemming Holst (Ø) kunne afslutte en god debat, og på lokalt plan lovede Trine Henriksen, at ”der er behov for at sætte arbejdstid på dagsordenen. Vi vil arbejde videre med forslaget frem mod budgetforhandlingerne”.