- Gladsaxebladet - https://www.gladsaxebladet.dk -

Bevar Toppen

I forbindelse med den planlagte beboerfortætning, er det nu Søborg Hovedgade 140, der må lade livet.

Her ligger jo som bekendt Bodega Toppen. Et samlingssted for mange Søborgborgere.
Hvis vi vil et foreningsliv, et civilsamfund og socialt samvær er denne slags ”institutioner” bydende nødvendige.
Et samfund hvor vi enkelte borgere tager os af hinanden.
Her er Peter Bellis sang ”Bliv væk fra vores kvarter” højaktuel.
Jeg må som Søborgborger helt klart gøre indsigelse mod planerne om at jævne Søborg Hovedgade 140 med jorden.
Søborg Hovedgade 140 er en af de sidste rester af den gamle Søborg Hovedgade.
Bodega Toppen er ligeledes en af de sidste rester af værtshusmiljøet i Søborg.
Et velfungerende værtshus, omend lidt gammelt og slidt. Men godt nok.
På denne baggrund vil jeg opfordre byrådet til at gøre Søborg Hovedgade 140 bevaringsværdigt og standse den planlagte nedrivning.

Mogens Busk Sørensen
Stamgæst
Byrådskandidat, Konservative