Biofaktoren skal sikre – ikke forringe – de grønne boligkvarterer
-

Biofaktoren kan blive et vigtigt nyt redskab i planlægningen, som vi skal forstå at benytte rigtigt. Biofaktoren må ikke bruges til at forringe det grønne præg i de områder, som allerede i dag har mange store og gamle træer og beplantning, og som i det hele taget er med til at give Gladsaxe sit grønne præg.
Biofaktoren skal derfor ikke benyttes som en gennemsnitsberegning for hele kommunen, men afspejle de enkelte kvarterer helt konkret, gerne i dialog med kvarterets beboere. Udstykninger fører helt automatisk til træfældninger og mindre beplantning. Træerne er et meget vigtigt og karakteristisk element i kvarteret. Og det tager lang tid, indtil nye træer får en markant højde, hvis de overhovedet genplantes.
Biofaktoren behøver ikke at være ens i alle boligkvarterer. Biofaktoren skal ikke fastsættes efter, hvor megen restplads til fortætning, der kan skabes, men ud fra, at vi fastholder, ja sikrer, at træer, bevoksning og natur bevares, sådan som 98 pct. af borgerne ønsker, og som for alvor forstyrres, når der pludselig dukker 2 pct. nye op, som revolutionerer kvarteret og griber motorsaven. Jeg undrer mig i øvrigt over, at der er så mange grunde, der ifølge forvaltningen kan rumme flere to-etages huse og to-familiehuse i villakvartererne.
Det er vigtigt, at den politiske debat om kommuneplanforslaget fortsætter, uanset at selve høringsperioden slutter. Byrådet 2. behandler først forslaget i juni 2017.

Lars Abel
2. viceborgmester
Det konservative Folkeparti i Gladsaxe Byråd

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top