annonce
Biofaktoren synes at være overflødig
-

På mødet mellem grundejerforeningerne og byrådet 24. april fremgik det af oplægget fra forvaltningen, at biofaktoren er et udtryk for forholdet mellem befæstet areal og grønne arealer, et svar magen til det man får når man spørger Erhvervsstyrelsen.
Jamen, har vi da ikke allerede i bebyggelsesgraden et redskab til at regulere dette forhold? Jo, det har vi da. Biofaktoren synes derfor at være ganske overflødig og bør droppes. Herved undgås situationer, hvor de to redskaber kommer i konflikt med hinanden, og man undgår en uønsket eskalering i antallet af regler.
Det må være op til den enkelte borger at anlægge sin ”grønne have” uden skelen til en mere eller mindre arbitrær fastsat biofaktor fra myndighedernes side.
Vor åben-lav villakvarterer er udviklet af tidligere generationer ved fastsættelse af grundstørrelser og bebyggelsesgrader, og det skal vi respektere og ikke lave om på.
Vi skal også have villakvarterer med større haver, da de er med til at højne diversiteten i boligbebyggelserne og tiltrække ressourcestærke borgere.
Kommunen kan eksperimentere med tætheden ved udlægningen af nye boligområder, ganske som tidligere generationer har gjort, men skal holde sig fra at ændre tætheden i veletablerede villakvarterer i respekt for tidligere generationer og nuværende beboere. Nye beboere i nye bebyggelser kender tætheden på forhånd.

Flemming Yssing Hansen, formand
Haspegaardens
grundejerforening

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top