- Gladsaxebladet - https://www.gladsaxebladet.dk -

Byrødder mødte grundejere

På det årlige møde i Rådhushallen i sidste uge mellem Gladsaxe Byråd og grundejerforeningen løb Kommuneplan 2017 med opmærksomheden.
På dagsordenen var byrådets forslag tom at tillade bygherrer større mangfoldighed og flere etager på især de ca. 1500 større grunde i villakvarterene.
– Det er klart for enhver, at vi ikke ønsker byggerier af en 2. sal, hvor man kan sidde og kigge ned over nabohaverne eller at der kommer flere fliser i haverne. Derfor gav vi borgmester Karin Søjberg Holst flere hundrede protestunderskrifter. Og der kommer flere
indtil byrådets endelige behandling af Kommuneplan 2017 den 21. juni, fortæller Torben Sønnichsen, der er formand for Sammenslutningen af grundejerforeninger i Gladsaxe (SAM).
– Parcelhusejerforeningerne ønsker at blive medinddraget i kommunens byggesagsbehandling, så der ikke tages beslutninger på Rådhuset, som vi grundejerforeningerne ikke vil kendes ved.
Alle ønskede ændringer af villakvarterer bør ske i samarbejde med foreningerne, og derfor synes vi heller ikke, at kommuneplanen skal afstikke rigide regler hen over hovedet på os, siger grundejerne Philip Hartmann og Trine Græsted.

Usikkerhed om biofaktor
Bychef Britt Vorgod Pedersen redegjorde for ”varieret byggeri og biofaktor i villaområderne. Ved de 13 borde, hvor der blev diskuteret livligt, var der forvirring om den såkaldte biofaktor. – – Byrådet vil vedtage en faktor på 0,4 for alle villakvarterer. Hareskoven er på 2,0, og de fleste villaer er så grønne, at de nemt kan påvise en biofaktor på 0,8, men ved at sætte biofaktoren ens for alle og så lavt, opnår man det modsatte, nemlig at flerfamiliehuse lægger flere fliser til P-pladser, så begrønningen reduceres og regnvandsnedsivningen forringes, siger Torben Sønnichsen.
SAM mener, at grundejerforeningerne hver især må have beregnet biofaktoren.
– Efter vores opfattelse skyldes modstanden mod Kommuneplanen de mange mærkelige afslag og tilladelser, som byrådet giver, samt dispensationerne fra gældende lokalplaner. Dette skaber forvirring og utryghed, Tænk blot på Tobakshøjhusets lange skygger hen over nabohusene på Græsmarken, siger Torben Sønnichsen, der ”lover”, at der kommer mange høringssvar fra grundejerforeningerne og SAM.