De store tal i Gladsaxe
Der kom flere penge til kommunekassen end budgetteret

Gladsaxe Kommune havde i 2016 indtægter for over 5,5 milliarder kroner. Heraf kom 3,7130 mia. kr. fra skatter. På forhånd havde kommunen budgetteret med skatteindtægter på 3,7129 – hvilket vil sige, at der kom ca. 100.000 kroner mindre i kassen end ventet.
Man kan også sige på den måde, at kommunen havde regnet ti øre galt for hver gang, man fik 3.712 kroner ind. Det er vel sådan set ikke så dårligt ramt.
De ovennævnte tal fremgår af Årsrapport 2016, der er var til godkendelse i økonomiudvalget. Heraf fremgår også, at det var sværere at ramme lige så præcist inden for andre felter. Til gengæld afslører tallene, at budgetafvigelserne er til den positive side, så man samlet set har fået flere indtægter end budgetteret, mens udgifterne har været en anelse lavere.
At serviceudgifterne endte næsten 76 mio. kr. under det budgetteret, kan man – alt efter politisk farve – betragte som godt eller skidt. Der var afsat 3,096 mia. kr. til serviceudgifter, og selv om det i løbet af 2016 så ud til, at udgifterne vil sprænge budgettet med over 100 mio. kr., endte man med at bruge 3,020 mia. kr.
Driftsresultatet blev på 464,2 mio. kr., hvilket var 186,8 mio. bedre end budgetteret. Overskuddet endte med et plus på 113,1 kr., hvilket skal ses i forhold til et budgetteret underskud på 4,4 mio. kr.
På Økonomudvalgets møde blev det oplyst, at det af revisionsberetningen fremgår, ”at det er revisionens opfattelse, at Gladsaxe Kommune fører en stram og betryggende økonomistyring, der skal sikre budgetoverholdelse. Ligeledes er det revisionens vurdering, at Gladsaxe Kommune er meget opmærksom på behovet for, at driften skal generere et økonomisk råderum til afdrag på lån og til ikke-lånefinansierede anlæg, og at kommunen har en god likviditet”.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top