Dokument om levevis i Danmark er unødvendigt langt
-

Et enigt Beskæftigelses- og Integrationsudvalg har godkendt udkast til en fornyet integrationspolitik.
Man kan undre sig over, at det i relation til flygtninge og indvandrere i et seks sider langt dokument er fundet nødvendigt at beskrive, hvilke regler og normer, der gælder for det, som vi i Danmark betragter som selvfølgeligheder.
Således beskrives det, at integration kræver respekt for de grundlæggende rettidigheder og værdier i det danske samfund, at integration er et fælles ansvar og at integration bygger på gensidig (sic!) respekt, fravær af diskrimination, demokrati, ytringsfrihed og forsamlingsfrihed og ligestilling mellem kønnene.
Borgere, der kommer til Danmark, skal påtage sig ansvaret for at lære dansk, skal søge uddannelse og beskæftigelse, bakke op om deres børns udvikling og skolegang og i øvrigt interessere sig for at deltage aktivt i det offentlige liv.
Gad vide, hvor mange flygtninge og indvandrer, der nu vil læse kommunens integrationspolitik og lever op til de forventninger og krav, som politikken stiller.
Politikken beskriver en masse forventninger og selvfølgeligheder, som man ikke kan være uenig i, men det kunne være beskrevet med ganske få ord: ”Når du som flygtning eller indvandrer kommer til Danmark, må du være indstillet på at indrette dig efter de normer, værdier og regler, som gælder i Danmark. Der gælder ikke andre regler for dig, og du kan ikke komme og fremsætte særlige krav eller påberåbe dig rettigheder på grundlag af din religion eller kultur.”


Klaus Kjær
Medlem af Byrådet (DF)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top