- Gladsaxebladet - https://www.gladsaxebladet.dk -

En langtidsholdbar løsning efterlyses

MOE Bygningen ved Buddinge Station planlægges udvidet med en bygning over busholdepladsen ud mod stationen. Dette på grund af at Moe skal ansætte flere folk, da arbejdsmængden er øget i de senere år og forventes at blive øget også i de kommende.
Det er spørgsmålet, om det er en optimal løsning, da busholdepladsen bliver lukket inde, og bygningen kommer tæt på Buddinge Station. Det kunne måske være en bedre løsning at udvide bygningen til den anden side ud mod Klausdalsbrovej. Her er der bare en parkeringsplads, som godt kan lukkes inde, og der synes også at være god plads til en udvidelse her. Der kan måske blive problemer med fundamentet, da søjlerne skal gå gennem Kvickly-butikken neden under.
Det er positivt, at det går godt for Ingeniørfirmaet MOE, da det giver arbejdspladser i Gladsaxe Kommune. Man bør sørge for, at de får gode arbejdsforhold i fremtiden, men man bør nok finde en mere langtidsholdbar løsning på pladsproblemerne. Med en udvidelse over busholdepladsen vil der måske gå 5-10 år, før plads-
problemerne igen bliver akutte, hvis væksten fortsætter.
I tillæg vil parkeringsproblemerne bare blive større end i dag. Parkeringspladserne i MOE Bygningen og de ved Buddinge Station er allerede i dag fyldt op. Selvom MOE ligger godt i forhold til offentlig transport, må man nok regne med, at mange af de nye ansatte kommer til at bruge bil. Så hvor skal de parkere?

Michael Falkner, Søborg