- Gladsaxebladet - https://www.gladsaxebladet.dk -

Forfaldet breder sig

”Adgang forbudt. Nedstyrtningsfare”.

Står der meget tydeligt på nogle skilte ved den gamle Gladsaxe Skole på Tobaksvej.
I nogle år har skolen stået tom efter at skolen fusionerede med Egegård Skole og blev til Gladsaxe Skole.

Men skiltet tages ikke alvorligt. Og nu breder forfaldet sig.
Et enkelt sted skal man bare forcere et lavt trådhegn – der er trådt god og grundigt ned så selv børn kan komme ind.

Ud over at grunden mange steder ligner en svinesti og at der er godt med graffiti, så er der også tale om direkte hærværk. Der er smadrede ruder en masse, og da Gladsaxe Bladet var ude for at tjekke tingenes tilstand efter en henvendelse fra den konservative folketingskandidat Henrik Sørensen stod et vindue oppe på 2. sal pivåbent, så regnen kunne komme ind og ødelægge gulv og vægge.

Fra kommunal side sender man tit og ofte vagter ud, men det virker tydeligvis ikke.
Der er ikke truffet beslutning om brug af bygningerne, men det ser ud som om det hele på et tidspunkt bliver jævnet med jorden fremgår det af den kommentar, som kommunen har leveret.
”Kommunen har endnu ikke besluttet, hvad arealet ved den tidligere Gladsaxe skole skal bruges til. Beslutningen afventer i høj grad den udvikling der i øvrigt sker i området, ikke mindst den erhvervsudvikling, som Letbanen ventes at føre med sig.

Den tidligere Gladsaxe Skole ligger i et område, hvor der i øjeblikket arbejdes med en række forskellige udviklingsprojekter i tilknytning til Tobaksgrunden og den kommende Gladsaxe Boulevard på Ring 3, som på nuværende tidspunkt ikke er endelig klarlagt. ,
En problematik i den forbindelse vedrører eksempelvis, hvordan samspillet mellem et eventuelt boligområde på Tobaksgrunden og et eventuelt erhvervsetagebyggeri langs Gladsaxe Boulevard skal tage sig ud samt, hvordan koblingen i givet fald skal være til den tidligere Gladsaxe Skoles arealer.

Der skal tænkes på dagtilbudspladser
Kommunens indbyggertal vokser, og også børnetallet forventes at stige de kommende ti år.. Derfor kan det også være relevant, afhængig af fordeling af erhvervs- og boligbyggeri i området, at reservere et areal til et kommende dagtilbudsbyggeri.

Endelig fremgår det af kommunens By- og Boligpolitik, at det samlede udbud af boliger også i fremtiden skal være i balance. Det vil sige, det skal i forbindelse med udvikling af nye boligområder sikres, at der opføres såvel ejer- som lejeboliger og almene boliger med en fordeling i overensstemmelse med den nuværende.

En lang række forhold skal således afklares, inden den endelige anvendelse af areal og bygning kan fastlægges.

Det er ikke sandsynligt, at bygningen i sin nuværende form kan anvendes til nogen af ovenstående formål – dertil kommer, at bygningen allerede ved afviklingen i forhold til at anvende den til folkeskole var i en ringe forfatning og havde et betydeligt behov for genopretning. Lokalerne var ikke egnede og der skulle have været investeret betydelige summer, hvis bygningen skulle anvendes til folkeskole. Det var en af grundene til at skolen blev nedlagt og undervisningen flyttet.

Indtil det er fastlagt, hvad arealet skal bruges til, søger kommunen derfor, for at opføre sig økonomisk mest hensigtmæssigt med lavest mulig udgift at skærme bygningen og undgå indtrængen, primært ved skilitning og opsætning af et lavt hegn. Vagter runderer jævnligt, som ved kommunens andre ejendomme, for at sikre mod ulovligt ophold på området.

width="620"
Store dele af området ligner den rene svinesti. Det minder
flere steder om Søborg Bodega, der i årevis skæmmede Søborg
Hovedgade. Foto: Kaj Bonne.