Gladsaxe i top-3
Thyra-på-Egegården-06-09-17.jpg
Ældreminister Thyra Frank (tv.) besøgte for et par måneder siden Seniorcenter Egegården. Her ses ministeren med Lise Ardal og Herle Klifoth, chef for træning og pleje i Gladsaxe Kommune (th.). Foto: Kaj Bonne.
81 kommuner har reduceret ældreudgifterne pr. borger over 80 år det seneste år, men Gladsaxe er en af de tre kommuner som hævede de budgetterede udgifter med over 8 procent

Fagforeningen FOA har gennemgået de seneste tilgængelige tal inden for ældreplejen. Antallet af ældre over 80 år steg med 2,4 procent fra 2016 til 2017, viser tal fra Danmarks Statistik.
Alligevel er der nulvækst i de kommunale budgetter til pleje af ældre og handicappede, viser FOAs undersøgelse. 23 kommuner i Region Hovedstaden har budgetteret med færre penge pr. ældre over 80 år i 2017 sammenlignet med året før, selv når regeringens værdighedsmilliard og klippekortsordning er medregnet i budgetterne.

Få kommuner brugte flere penge
Seks kommuner i regionen – heriblandt Gladsaxe – brugte derimod flere penge pr. ældre. Det viser en kortlægning, som FOA har lavet på baggrund af kommunernes egne indberetninger til Danmarks Statistik.

Tre kommuner har hævet de budgetterede udgifter til ældreplejen med 8 procent eller mere. Det drejer sig om Sønderborg Kommune, der topper med 19 procent, derefter kommer Gladsaxe Kommune 14 procent og Furesø Kommune 9 procent som nr. 3.

– Vi vil gerne sikre vores borgere en værdig alderdom, uanset om de tilbringer de sidste år i eget hjem eller på et af vores seniorcentre. Derfor tilførte vi sidste år 6,6 mio. kr. ekstra til ældreområdet, siger formanden for Seniorudvalget Trine Græse (S).

– Pengene skal blandt andet gå til at styrke genoptræning og rehabilitering på Træningscenter Gladsaxe, tilknytte faste læger til vores seniorcentre, sikre en målrettet omsorg til demensramte borgere og sikre bedre ernæring til de borgere, der spiser for lidt. Samtidig er vi i gang med at indrette vores seniorcentre, så de bliver mere velegnede til at tage imod borgere med demens og med at kompetenceudvikle vores medarbejdere. Så det er dejligt, at den øgede indsats i forhold til vores ældre slår igennem i FOAs undersøgelse”, siger Trine Græse.

På landsplan sænkede 81 kommuner udgifterne til ældrepleje pr. 80+ årig i 2017, mens 16 kommuner hævede dem i forhold til 2016. Størst reduktion af udgifterne ses i Høje-Taastrup Kommune med 14,6 procent.


Fakta
Antallet af 80-årige steg med 5.963 – fra 243.758 til 249.721 fra 1. januar 2016 til 1. januar 2017. Tilvæksten i det almindelige befolkningstal stiger tilsvarende med blot 0,7 procent – fra 5.707.251 til 5.748.769 danskere.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top