- Gladsaxebladet - https://www.gladsaxebladet.dk -

Hold fast i proportionerne

Sissel Klingenberg kritiserer, at man fra nogle byrådspartiers side vil give plads til en letbane, der indebærer fjernelse af 150 træer i midterrabatten på Gladsaxe Ringvej! Og hun mener – med adresse til specielt Enhedslisten og SF – at kunne påpege en modstrid mellem grønne ambitioner og den faktisk førte politik. Men lad os nu lige holde fast i proportionerne her. Det er rigtigt, det er en del træer, der skal aflives, men hvor mange træer og buske, og hvor meget natur er det nu lige der ryger sig en tur, når der anlægges motorveje og omfartsveje her i landet?
Og hvad er alternativet, skal projekteringen af letbanen ophøre, og skal anlægsarbejderne stilles i bero for at redde 150 træer? Og må jeg så ikke lige nævne, at den forudsete opgradering af rostadion på Bagsværd Sø forventes at indebære fældning af 3.000 kvadratmeter skov (en mindre del af det ryddede areal vil ganske vist blive genplantet). Det fremgår af Gladsaxe Kommunes VVM-redegørelse november 2014. Udover ”landskabstilpasninger” og naturpåvirkninger i søområdet vil der blive flere p-pladser og mere biltrafik på bestemte tidspunkter. Hvor grønt og miljøvenligt er det nu lige?

Leif Kajberg
Bagsværd