Kommunen bruger plan der ikke er vedtaget
-

Trods lokalplanerne har kommunen i praksis indført en bebyggelsesprocent på 30 uden at inddrage borgerne og før kommuneplan 17 er vedtaget.
I en af byggesagerne i kommunen fremgår det, citat:” Med hjemmel i planlovens §§ 19 og 20 meddeles herved dispensation fra lokalplan 74, § 5.1 som fastsætter at bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom ikke må overstige 25. Der er søgt om en bebyggelsesprocent på xx,xx. Dispensationen gives, da det er normalt for området med en bebyggelsesprocent på op til 30, og da kommuneplanen lægger op til en fremtidig bebyggelsesprocent på 30”, citat slut.
Jeg kan oplyse, at der er tale om en marginal afvigelse, men begrundelsen taler sit eget tydelige sprog. Jeg er forarget over, at kommunen på denne måde ændrer reglerne for lokalområderne, uden man har søgt borgernes holdning til spørgsmålet. Jeg synes, der efterhånden tegner sig et billede af en kommune, som sætter sin egen dagsorden.

Henrik Brøndal
2880 Bagsværd

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top