Skaderne skulle være så minimale som mulige
-

Jakob Skovgaard Koed (JSK), næstformand i trafik og -teknikudvalget i Gladsaxe har i en kommentar i Gladsaxe Bladet skrevet, at vi i Region Hovedstaden et år efter overtagelsen af bl.a. linje 200S desværre har været nødt til at afkorte linjen til Buddinge Torv.
Der skal ikke herske tvivl om, at det ikke har været med vores gode vilje, at buslinjen skulle afkortes. Men som et resultat af budgetforhandlinger i regionen, var der desværre en række besparelser, som var nødvendige at finde.
I udgangspunktet skulle der findes op mod 40 mio. kr. i besparelser på kollektiv trafik, men dette beløb blev nedbragt til ca. 18 mio. kr. efter hårde forhandlinger. De tiltag, som skulle til, blev valgt ud fra en prioritering af hvilke tiltag, der for borgerne var mest muligt skånsomme og prioritering var, at alle borgere fortsat kunne sikres en rejse.
Vi arbejder i øjeblikket på at mindske risikoen for, at lignende akutte sparekrav opstår igen, og i fald de gør, at vi er bedre rustede.
Det er desværre et nødvendigt onde ved arbejdet med kollektiv trafik, som strukturen er i dag, at budgetter svinger meget. Og udsvingene bliver cirka dobbelt så store med dobbelt så mange buslinjer.
Udgifterne til busdrift styres nemlig primært af de linjespecifikke udgifter til operatører samt billetindtægterne, og havde linje 200S fortsat været i kommunalt eje, så ville udgiftsstigningerne også være tilfaldet kommunerne.

Jens Mandrup
Formanden for
Region Hovedstadens
Miljø- og Trafikudvalg.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top