Sundhedshus på Ilbjerg Alle 38B
Der skal findes en løsning med parkeringspladser

Om alt går efter planen vil der i løbet af få måneder være et sundhedshus på Ilbjerg Alle 38 B i Mørkhøj.

Økonomiduvalget så på sagen på sit møde forrige tirsdag, og det ser ud som om der blot skal findes en løsning på at skaffe tilstrækkeligg mange parkeringspladser.
Der bliver formentlig tale om at åbne Ilbjerg Alle, der under store protester for en del år siden blev lukket.

Byrådet ønsker at understøtte udviklingen i Gladsaxe Kommune i retning af flere lægehuse og et tættere samarbejde med de praktiserende læger” jf. budgetnote 4b i budget 2017-2020.
I den forbindelse gav Byrådet i december i 2016 bevilling og rådighedsbeløb på 1 mio. kr. til ombygning af Ilbjerg Alle 38B.

Ombygningen dækkede den del af ejendommen, som der på daværende tidspunkt var konkret dialog med en lægepraksis om at udleje, svarende til omkring halvdelen af ejendommen.
Center for Økonomi foreslår nu, at hele ejendommen ombygges, så den resterende del af bygningen også kan udlejes til brug for virksomhed, der udføres af sundhedspersoner og lignende, herunder praktiserende læger.

På den måde vil hele ejendommen kunne udlejes. I forbindelse med den forventede fremtidige udlejning af hele ejendommen vil der være behov for at omlægge parkeringen på grunden og at omlægge vejen uden for bygningen for at kunne etablere det nødvendige antal parkeringspladser.

Det foreslås at gennemføre den samlede ombygning af ejendommen på en gang, da det vil være fordyrende at dele projektet op i mindre dele i takt med, at ejendommen udlejes. Samtidig vil en etapevis ombygning af ejendommen medfører så store gener for de allerede indflyttede lejere, at det i praksis ikke vil være muligt for dem at anvende ejendommen i byggeperioden.
Den samlede merudgift til helhedsplanen for ejendommen udgør 1,82 mio. kr., altså en samlet byggesum på 2,82 mio. kr.
Gladsaxe Kommune er ved at indgå aftale om udlejning af 247 m2 af ejendommen. Der er tale om en 10 årig aftale, der dækker en del af udgifterne til ombygning af ejendommen og husleje. Aftalen er ikke endeligt underskrevet.

Det er Center for Økonomis forventning, at det efter ombygningen af ejendommen vil være muligt at finde lejere til den resterende del af ejendommen.

Parkeringspladser
Idet lægehuset endnu ikke er fuldt udlejet etableres der i første omgang 10 parkeringspladser på matriklen, samt to handicapparkeringspladser langs vej. Der etableres herefter yderligere 8 parkeringspladser langs vej, så det samlede antal parkeringspladser kommer op på 20 pladser, inkl. to handicappladser. For at etablere de sidste 8 parkeringspladser er det nødvendigt at ophæve den eksisterende vejlukning.
Genåbning af Ilbjerg Alle behandles af Trafik- og Teknikudvalget 12. juni. Bevillingen til omlægningen af vejforholdene søges bevilget som en del af den samlede anlægssag, men udmøntes kun under forudsætning af Trafik- og Teknikudvalgets godkendelse. Genåbningen af Ilbjerg Alle forventes at koste 580.000 kr. Se tegninger af parkeringsforholdene i bilag 2.

Tidsplan
Der er aftalt indflytning i den ombyggede ejendom med lejer 01.12.2017.
Det betyder, at projektet skal i licitation 29.05.2017. Da nærværende sag først behandles på Byrådsmødet 24.05.2017 søges der igangsætningstilladelse allerede efter Økonomiudvalgets behandling af sagen.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top