Tæt på en millard i kassen
skema.jpg
Den gennemsnitlige likviditet fortsætter fremgangen

Der skal foretages massive investeringer fra kommunenes side de kommende år – og der er allerede flere projekter i gang.
Men der er også penge i den kommunale kasse, så man ikke skal ud på lånemarkedet.
Det fremgår af den økonomiske oversigt, som Økonomiudvalget i dag får forelagt på sit møde.
Der laves en oversigt for hvert kvartal, og kurven går stille og roligt opad år efter år.
Gennemsnitslikviditeten kan pr. 31.03.2017 opgøres til 989 millioner kroner.
Det forventes, at den gennemsnitlige likviditet vil udgøre 1.056 millioner kroner ved udgangen af 2017. I det vedtagne budget 2017 var forventningen en gennemsnitlig likviditet på 812 millioner kroner ved udgangen af 2017.
Kommunes likvide beholdning er i budgetperioden 2017-2020 disponeret til finansieringen af blandt andet følgende anlægsprojekter: Etablering af gode læringsmiljøer på kommunens folkeskoler, udvidelse af kapaciteten på dagtilbudsområdet, anlæggelse af Gladsaxe Boulevard, etablering af et sundhedshus, renovering af de midlertidig pladser på Træningscenter Gladsaxe, ombygning af rådhusets fløj 4 og 5, om- og nybygning af bosteder på Kellersvej, renovering af Gladsaxe Svømmehal, ny klub på Vadgård Skole og etablering af spillested. Hertil kommer flere andre mindre ombygningsprojekter. Derudover er der afsat penge til vedligehold af kommunens ejendomme og infrastruktur.

Obligationer
Økonomisk Sekretariat følger nøje likviditetsforbruget for at sikre den bedst mulige formueforvaltning. Gladsaxe Kommunes overskydende likviditet er placeret i danske obligationer.
Kommunens likviditet er opgjort som et gennemsnit over det sidste år. Gennemsnitslikviditeten opgøres netto, hvilket vil sige, at træk på kassekreditter og eventuelle repoforretninger modregnes i likviditeten. Endvidere tælles en eventuel bunden likviditet ikke med i gennemsnitslikviditeten. Den gennemsnitlige likviditet skal indberettes kvartalsvis til Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top