Vi skal passe på vores ældre
- men også på dem der passer dem

Som beskrevet i Gladsaxe Bladet er det lykkedes Gladsaxe kommune at nedsætte sygefraværet hos de ansatte.
I hjemmeplejen har man formået at halvere sygefraværet over to år. Det er naturligvis glædeligt og tegn på at der nu sættes ind de rigtige steder. Et unaturligt højt sygefravær skal der naturligvis være fokus på.

Vi skal dog være klar over, at der er forskellige faktorer på forskellige typer arbejdspladser, der gør at sygefraværet naturligt kan variere en del. Hvis vi tager en arbejdsplads som hjemmeplejen – her bevæger medarbejderne sig skiftevis udendørs og indenfor dagen igennem. Det sker i al slags vejr året rundt. Herudover er de ældre, der i dag får hjælp, langt mere svækkede og plejekrævende end for bare få år siden. Det skyldes de store nedskæringer den offentlige sektor har været udsat for i de senere år.

Arbejdet med at passe og pleje syge ældre, er fysisk meget hårdt – rengøring, tøjvask, forflytninger badning og påklædning m.m. Udover det kan arbejdet tillige være psykisk belastende for medarbejderne. De skal ofte agere både pædagog, psykolog og være den der lytter og tager imod den ældres frustrationer. Alle opgaver udføres ofte under stærkt tidspres fra en køreliste, hvor der på forhånd er afsat minutter på alle dagens opgaver. En Sosu-medarbejder kan jo ikke gemme sine opgaver til dagen efter.

Selvom det økonomisk er godt med minimalt fravær af medarbejdere, kommer vi ikke udenom at visse grupper af medarbejdere er mere udsatte end andre.

Lene Svendborg
Kandidat til byrådet for Socialdemokratiet

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top