annonce
Bagsværd Bymidte skal styrkes
-

I sidste uge efterspurgte Signe Jensen det gode bylivs muligheder i Bagsværd Bymidte. Byrådet har en klar vision om, at Bagsværd Bymidte skal styrkes. Vi har arbejdet med Gladsaxeliv hvert år siden 2014, hvor midlertidige projekter har bidraget til at kvalificere en plan for bymidten. Arbejdet med en helhedsplan for Bagsværd Bymidte er netop igangsat, og efter sommerferien inviteres til byvandring og debat.
Planen forventes at ligge klar inden udgangen af 2017. Den skal både se på, hvor vi skal skabe mødesteder, om der skal være en anden struktur i bymidten, og hvordan vi forskønner og skaber en mere grøn bymidte. Den skal også indeholde en handlingsplan for, hvordan vi kommer derhen. Alt sammen med udgangspunkt i at skabe en levende bymidte, så Bagsværd bliver et lokalt handelscentrum.
I forbindelse med Byrådets vedtagelse af helhedsplanen skal der også tages stilling til, hvilke tiltag, der igangsættes i 2018. Der er afsat 4 mio. kr. af vækstpuljen til de første tiltag i Bagsværd Bymidte.
Gladsaxe Kommune arbejder for, at de rigtige fysiske rammer er til stede for bylivet. Det gælder både byrum, inventar og beplantning, men også at den rette anvendelse kan ske det rettet sted. Men bylivet kommer ikke kun af det.
Det kommer også af, at der er det rette lejeniveau i bymidten, så nye initiativer i form af butikker, caféer og kulturliv kan opstå, samt at de butiksdrivende sørger for, at deres facader er åbne og aktive, så de bidrager til at skabe liv i gaderummet.


Karin Søjberg Holst (A)
Borgmester

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top