Borgermøde gav pote
Ole-Skrald-25-17.jpg

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Ole Skrald Rasmussen, formand for trafik- og teknikudvalget, ved det vejstykke på Dynamovej, der ofte er udsat for et hårdt trafikpres. Det kan der måske findes en hurtig løsning på, hvis letbaneprojektet kommer tidligere i gang i netop det område. Foto: Kaj Bonne.
Letbaneselskab skal lynhurtigt inddrages i vejføring ved Ring 3/Dynamovej

Forrige mandag var der borgermøde på Turbinevej om en midlertidig vejåbning fra Mørkhøj erhvervskvarter til Oktobervej/Rybjerg alle, under det kommende letbaneanlæg på Ring 3.
De op imod 170 fremmødte borgere havde mange bekymringer og protester, særligt omkring trafiksikkerhed og den øgede trafik.

Grundet de mange protester mod forslaget, er formanden for trafik- og teknikudvalget Ole Skrald Rasmussen (A) nu kommet med et alternativt forslag til den midlertidige vejåbning: ”Jeg foreslår, at vi helt dropper en ny vejåbning, og i stedet får letbaneselskabet til hurtigst muligt, at starte på ombygningen af Ring 3/Dynamovej-krydset, hvor der skal udvides til 2 venstresvingsbaner og en højresvingsbane på Dynamovej”, siger Ole Skrald.

Udvidelsen af krydset er en del af letbaneprojektet, men Ole Skrald foreslår altså nu, at man starter tidligt på netop denne del af omlægning.
”Det vil sikre, at krydsets kapacitet er klar til ledningsomlægningerne, når letbanesporet skal bygges i det her kryds – som også er den eneste adgangsvej til erhvervskvarteret. Derudover vil vi så i ekstreme tilfælde kunne åbne op for en alternativ rute via driftsafdelingens plads på Turbinevej 10.

I dag er der allerede en eksisterende port fra pladsen til Oktobervej, men det ville kun være hvis hele trafikken en eftermiddag bryder fuldstændig sammen i erhvervskvarteret.
”Jeg håber virkelig, at der er flertal for det forslag i trafik- og teknikudvalget, fordi vi ønsker ikke at åbne op til villaområdet. Derfor forslår jeg nu det her alternativ, så vi undgår en midlertidig åbning og stadig kan sikre at krydset kan fungere”, siger Ole Skrald.

Klar efter ferien
”Jeg har bedt forvaltningen om at få det her undersøgt hurtigst muligt, så det kan fremlægges for udvalget efter sommerferien. Jeg synes, at den her sag er et godt eksempel på, at det kan betale sig at holde møderne, så vi i udvalget kan lytte til borgernes argumenter og arbejde videre med dem, siger Ole Skrald.

Samtidig foreslog Ole Skrald Rasmussen, at fx grundejerforeningerne udpegede 5-6 repræsentanter for området, omkring Oktobervej og Rybjerg Alle, som kunne følge det videre udvalgsarbejde som en dialoggruppe inden den endelige beslutning træffes.

Høringen løber frem til 10. juli, og efter ferien skal der tages stilling til spørgsmålet om trafikafviklingen i Mørkhøj erhvervskvarter under anlægget af den kommende letbane i Ring 3, der starter i 2018 – hvis økonomien ellers holder.

Borgermøde vejåbning Mørkhøj ifbm letbanebyggeri
Der var mødt cirka 170 borgere op til mødet, og de kom med mange argumenter for at øge trafiksikkerheden.
Foto: privat.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top