Fokus på FNs verdensmål
Fokus-på-FNs-verdensmål.jpg
Afsløringen af UNESCO-skiltet fandt sted, da Helle Gudmandsen (yderst th.) fra organisationen var på besøg på Bagsværd Kostskole og Gymnasium. Foto: Privat.
Bagsværd Kostskole og Gymnasium er en UNESCO-skole, og det afspejler sig i undervisningen

Bagsværd Kostskole og Gymnasium har fået bevis på, at skolen nu er en UNESCO-skole. Det var tre af skolens klasser med til at afsløre i forbindelse med, at skolen fik besøg af Helle Gudmandsen, som er national koordinator for alle UNESCOs danske netværksskoler.
Netværket hedder Associated Schools Project (forkortet ASP) og har tusindvis af skoler tilknyttet verden over. I Danmark er der indtil videre ca. 30 medlemsskoler.

Gennem netværket har de tre klasser haft et fint samarbejde med Bagsværd Kostskole og Gymnasiums partnerskole i Libanon.

Som et nyt tiltag skal skolens klasser frem over arbejde med FNs Verdensmål, som blev vedtaget i 2015.

– Vi mener, at det vigtigt, at vores elever kender til og har fokus på Verdensmålene, og vi har derfor allerede til november planlagt en emneuge for vores 7. og 8. klasser. Det er vigtigt at vise vores elever og besøgende på skolen, at vi en aktiv del af dette verdensomspændende samarbejde. Det var derfor med stor glæde, at vi kunne afsløre skiltet, som nu hænger på skolens hovedbygning, siger Lykke Mejdal Jensen, lærer på Bagsværd Kostskole og Gymnasium.

Fakta
De 17 verdensmål

• Udryd fattigdom i alle dens former i hele verden.
• Udryd sult, opnå fødevaresikkerhed, og frem bæredygtigt landbrug.
• Sikr rummelig kvalitetsuddannelse og livslange læringsmuligheder for alle.
• Opnå ligestilling, og styrk alle kvinders og pigers rettigheder.
• Sikr tilgængelighed og bæredygtig forvaltning af vand og sanitet for alle.
• Sikr adgang til pålidelig, bæredygtig og moderne energi til alle til en overkommelig pris.
• Frem vedvarende, inkluderende og bæredygtig økonomisk vækst, fuld og produktiv beskæftigelse og anstændigt arbejde for alle.
• Byg modstandsdygtig infrastruktur, frem inkluderende industrialisering og innovation.
• Reducér ulighed i og mellem lande.
• Gør byer og bebyggelser inkluderende, sikre, modstandsdygtige og bæredygtige.
• Sikr bæredygtige forbrugs- og produktionsmønstre.
• Tag omgående handling for at bekæmpe klimaforandringer og deres konsekvenser.
• Bevar og sikr bæredygtig brug af oceaner, have og marine ressourcer.
• Beskyt, genopret og frem bæredygtig udnyttelse af økosystemer og forvaltning af skove, bekæmp ørkendannelse, stands jordforringelse og genopret biodiversitet.
• Frem fredelige og rummelige samfund, styrk adgang til retssystemer for alle, og opbyg effektive, ansvarlige og inkluderende institutioner på alle niveauer af samfundet.
• Øg midlerne til implementering, og styrk det globale partnerskab for bæredygtig udvikling.

Kilde Mellemfolkeligt Samvirke

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top