annonce
Ilbjerg Alle forbliver lukket
Beboerprotester hjalp

Ikke mindst en underskriftindsamling med 180 navne og en protest fra Mørkhøj Skole betyder, at Ilbjerg Alle stadig vil være spærret ved Mørkhøj Bibliotek, så der ikke kan komme kørende trafik forbi.

Det var ikke umiddelbart oplægget fra kommunen, der tidligere skrev på hjemmesiden: I forbindelse med åbning af nyt lægehus på Ilbjerg Allé 38B er der krav om etablering af 20 parkeringspladser til lægehuset.
Det ikke er muligt at etablere alle parkeringspladserne på lægehusets grund, og derfor er det nødvendigt at opmærke 10 P-pladser langs Ilbjerg Allé – heraf 2 handicap P-pladser.

Etablering af de 10 parkeringspladser vil kræve, at parkeringsbåsene bliver etableret i grupper, da vejen i princippet bliver en-sporet, og det derfor vil være umuligt at passere en anden bilist.
En genåbning af Ilbjerg Allé er derfor nødvendig i forhold til at kunne imødekomme kravet om antal P-pladser til lægehuset.

Der er afsat midler til opsætning af en dynamisk tavle ved Aprilvej, som viser indkørsel forbudt i morgenmyldretiden (7.30 – 8.30). Hvis det viser sig, at der også forekommer en del gennemkørsel i eftermiddagstimerne, tænkes indkørselsforbuddet fra Aprilvej udvidet til også at gælde i eftermiddagstimerne.

Men på mødet i trafik- og teknikudvalget i forrige uge nåede man frem til en anden løsning.
By- og Miljøforvaltningen anbefaler, at Ilbjerg Allé forbliver lukket for bilister ved 38B for at undgå, at bilister i forbindelse med en åbning af vejen kan benytte vejen til gennemkørsel, ved trængsel på Mørkhøjvej.

Skolebørn i farezonen
Allerede i dag er der i morgenmyldretiden høj trafikintensitet på strækningen, og der vil være risiko for, at bilister vælger at slå en ”smutvej” ad Stavnsbjerg Allé, Ilbjerg Allé til Juni Allé. Det er Forvaltningens erfaring, at stigende trafik og flere gennemkørende personbiler, giver højere hastighed og derved også risiko for flere uheld; i dette tilfælde især risiko for skolebørn.

Generelt er genåbningen af Ilbjerg Allé problematisk af hensyn til ”sikker skolevej” og trafiksikkerhed for de lette trafikanter, til og fra Mørkhøj Skole.

Da lægehuset endnu ikke er fuldt udlejet, etableres i første omgang 10 almindelige P-pladser som grusparkering på egen matrikel. Da handicapparkeringspladser kræver fast belægning, etableres der 2 handicap P-pladser på kørebanen foran huset. Deraf 1 stk. alm. handicap parkering samt 1 stk. handicap busparkering.

De resterende 8 almindelige P-pladser etableres som kantstensparkering langs vejen. By- og Miljøforvaltningen gør opmærksom på, at etablering af 10 parkeringspladser vil kræve, at parkeringsbåsene bliver etableret i grupper, da vejen i princippet bliver en-sporet, og det vil derfor være umuligt at passere en anden bilist.

By- og Miljøforvaltningen anbefaler, at der bliver etableret en vendeplads, som minimum er dimensioneret til handicapbusser.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top