Annonce
Protesterne nyttede
Bagsværdlund-09-24-16.jpg
Den gamle Bagsværd Skole har det seneste års tid været under kraftig forvandling, så der er kommet adskillige boliger til. Af og til købt af folk, der har solgt deres ejendom i Regattakvarteret. Foto: Kaj Bonne.
Byrådet lyttede og tilpassede Kommuneplanen

-Det her er en god dag for lokaldemokratiet.

Slog Claus Wachmann fra de radikale fast, da byrådet i onsdags på sit møde skulle tage stilling til kommunalplan 2017.

Forslaget blev udsendt i slutningen af februar til en høringsfase, der varede i otte uger, og det vakte adskillige steder voldsom modstand lige fra første færd.
Byrådet modtog 159 tilkendegivelser, 16 postkort uddelt ved borgermøderne og 256 underskrifter mod forslaget. På Gladsaxe Bladet modtog vi et hav af læserbreve.
Der blev holdt et par orienterende workshops, og den ene af dem blev nærmest forvandlet til et borgermøde.

-Vi kunne naturligvis ikke sidde de mange protester overhørig, sagde Trine Henriksen fra Enhedslisten.

-Men det her skulle have været bedre forberedt
Kommuneplanen fastlægger de overordnede rammer for udviklingen de næste tolv år.

Forud for vedtagelsen har der været en proces med en livlig debat både i byrådssalen, på borgermøder og på Facebook.

Nej til dobbelthuse
Det store emne for debatten var et forslag om nye byggemuligheder i villaområderne.
Forslaget lagde op til, at der på de store villagrunde skulle kunne bygges huse i to etager og huse, som kunne rumme to familier. Hensigten med forslaget var blandt andet at imødekomme ønsker fra en del borgere om mulighed for at blive i eget kvarter, men i en mindre bolig, og ønsker om at kunne bo to familier, for eksempel to generationer sammen.

Forslaget skabte imidlertid store protester. Protesterne var begrundet med, at områderne vil ændre karakter, skygge, give indblik, mere trafik og mindre grønt.
Et stort flertal i Byrådet valgte at lytte til de mange protester, og forslaget blev derfor taget af bordet. Det betyder, at kommuneplanen lige som før definerer villaområderne – også kaldet åben-lavområder – som områder med fritliggende beboelsesbygninger med kun en bolig i højst én etage med udnyttelig tagetage. Kun hvor en eksisterende lokalplan eller byplanvedtægt fastlægger noget andet, eller hvis der gives en særlig begrundet dispensation, kan der fremover tillades nye to familiehuse eller villaer i to etager.

Ikke flere rækkehuse i Buddinge
Forslaget indeholdt også en mulighed for at fortætte omkring Buddinge Hovedgade og Gammelmosevej. Der var langs de to veje lagt op til at tillade tre rækkehuse på grunde over 1.000 m2. Også dette forslag vakte modstand, og et flertal i Byrådet valgte at lade denne del udgå.

Gladsaxe Kommune er en fuldt udbygget kommune. Det betyder, at udviklingen skal ske i de eksisterende byområder ved, at ejendomme skifter anvendelse og udnyttelsen intensiveres.

Et eksempel på det er omdannelse af den tidligere Bagsværd Skole til et nyt boligkvarter, Bagsværdlund. Et andet eksempel er nye kontordomiciler langs Ringvejen og i Gladsaxe erhvervskvarter. Kommuneplanen fastlægger, at udviklingen først og fremmest skal ske i erhvervskvarterene og langs den kommende letbane. Byrådet har tidligere vedtaget helhedsplaner, som lægger de overordnede rammer for udviklingen. Der er stor enighed om denne omdannelse, og kommuneplanen fastlægger, at omdannelsen skal ske, så vi sikrer et grønt præg, gode forhold for cyklister, nem adgang til kollektiv transport, og i øvrigt at omdannelsen skal medvirke til et godt Gladsaxeliv.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top