Vi vil ikke bøde for SKAT’s manglende gældsinddrivelse
-

Christian Tørning, KT, argumenterede i forrige nummer for, at Gladsaxe Kommune skal stævne SKAT for de 29 mio. kr., som borgerne skylder kommunen og som SKAT ikke har inddrevet. De 29 mio. kr. er ikke det beløb, vi på nuværende tidspunkt må give afkald på, men det beløb, som SKAT vurderer, at Gladsaxe i værste fald skal give afkald på.
Der kan være forskellige årsager til, at SKAT ikke har kunnet inddrive pengene. Det kan være fordi borgerne ikke har pengene og derfor ikke er i stand til at betale, at sagerne er forældede eller at det af andre årsager ikke er lykkedes SKAT at inddrive gælden. Gladsaxe er ikke den eneste kommune, som risikerer at skulle give afkald på borgernes gæld, fordi SKAT ikke har gjort deres arbejde godt nok. SKAT lægger op til, at kommunerne samlet set skal give afkald på i alt 2,6 mia. kr.
Og jeg kan forsikre KT om, at hverken jeg eller andre af landets borgmestre vil acceptere, at vi bare skal give afkald på penge, som SKAT burde have inddrevet for kommunerne.
Derfor er kommunerne i samarbejde med KL nu i forhandling med regeringen om, hvor mange penge, det er rimeligt, at kommunerne skal give afkald på. Og her er det min klare forventning, at vi når frem til et resultat, hvor SKAT skal give kommunerne en klækkelig kompensation for den manglende inddrivelse.
Så det er ikke rigtigt, når KT skriver, at Socialdemokratiet i Gladsaxe ikke agter at sikre kommunens krav. Vi har bare valgt at gå sammen med KL og de øvrige kommuner, fordi vi tror på, at vi på den måde står stærkere, når vi skal forhandle med regeringen.

Karin Søjberg Holst (A),
borgmester

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top