annonce
Nordvand bliver til Novafos
Klimaet en af de store udfordringer

Vandet er det samme, men selskabet bag er nyt. Fra 1. juli er Novafos nyt vandselskab i ni sjællandske kommuner.

Ni sjællandske kommuner besluttede i 2016 at samle deres lokale vandselskaber i et nyt fælles vandselskab.

Nu er Novafos klar til at sætte nye standarder for daglig drift og langsigtede projekter.
Jan Skovbo Nielsen, der er bestyrelsesformand i Novafos, fortæller om hensigten med det nye selskab: – Visionen er at skabe en effektiv og veldreven fælles forsyning i tæt samklang med ejerkommunerne, der kan leve op til at løse fremtidens udfordringer som klimaforandringer og højere krav om effektivisering.

Du får vand samme sted fra som før
Der kommer ikke til at ske ændringer med dit vand. Vandet, der kommer ud af din vandhane, vil blive hentet op fra samme kilde som før og blive renset i det samme vandværk. Novafos leverer drikkevandet til en del af forbrugerne i de ni kommuner, mens de øvrige forbrugere fortsat får deres vand fra private vandværker. Alt spildevand håndteres af Novafos.

Prisen bliver ikke påvirket
Sammenlægningen af vandselskaberne påvirker ikke prisen på dit vand fra Novafos.
– Prisen er den samme året ud, nøjagtig som den plejer. Til næste år vil prisen på vand fortsat blive fastsat ud fra aktiviteterne i din egen kommune. Du kommer altså ikke til at betale for omkostninger i nabokommunerne, forklarer Carsten Nystrup, der er adm. direktør i det nye Novafos.

Der er god mening med sammenlægningen af de seks forsyningsselskaber. Jan Skovbo Nielsen forklarer: – Sammen er vi mere solide og robuste til at klare fx fremtidens store klimaudfordringer. Vores størrelse og fælles erfaringer og kompetencer giver os anselige synergieffekter, der gør os i stand til at løse vores opgaver både smartere og mere effektivt.

Novafos dækker de ni kommuner: Allerød, Ballerup, Egedal, Furesø, Frederikssund, Gentofte, Gladsaxe, Hørsholm og Rudersdal.

Du kan læse mere om Novafos på www.novafos.dk


Fakta
• Novafos er vandselskab i ni kommuner, der til sammen har 425.000 indbyggere. Novafos er ejet af de ni kommuner.
• Novafos driver 18 vandværker, som producerer 18 mil. m3 drikkevand om året, og 18 renseanlæg, der renser 20 mil. m3 spildevand om året.
• Novafos driver og vedligeholder 1.700 km. vandledninger og 3.400 km. Regn- og spildevandsledninger.
• Novafos har 280 medarbejdere.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top